ssp_logo_web

Barnesamtaler – å sette ord på tanker og følelser

Romolslia barnehage legger stor vekt på samtalen. Mellom voksne og barn, og barn seg i mellom. Gjennom samtalen lærer barnet mye om seg selv, om andre og det vi har felles.

Snakkehjørnet Romolslia Barnehage

Romolslia barnehage:
trondheim.kommune.no

Romolslia barnehage legger stor vekt på å gjøre barna i stand til å takle livets oppturer og nedturer. Barna skal få oppleve gledene ved fellesskap og samhold, utvikler empati, raushet og en forståelse av verdien av ulikheter.

Barnehagen har utviklet noen metoder for å gjøre barna i stand til å møte både medgang og motgang på en god måte. Disse verktøyene skal gi barna en arena for å påvirke sin egen hverdag, deling av tanker og erfaringer og bli anerkjent for sin opplevelse av verden slik de enkelte barna opplever den.

Barnesamtaler

Barnesamtaler er en planlagt samtale mellom et barn og en erfaren ansatt. Samtalen legges opp etter hva barnet har behov for å snakke om, og kan foregå over tid. Slike samtaler brukes helst når barn går i gjennom vanskelige perioder eller opplever noe negativt. Det å bekrefte et barns uttrykk, og sette ord på ulike følelser, er en viktig del av en god dialog og kan hjelpe barnet videre.

 

Snakkehjørnet

I snakkehjørnet samtaler en liten gruppe barn sammen med en voksen. Den voksne blir godt kjent med de enkelte og barna blir godt kjent med hverandre. Det snakkes om veldig mange forskjellige tema, og de voksne har et spesielt fokus på hvordan barn uttrykker følelser. Den voksne er støttende og hjelper barna til å dele tanker, meninger og opplevelser.

I tillegg til god språkstimulering, styrkes barnets sosiale kompetanse og evne til å utvikle vennskapsrelasjoner. Gruppa diskuterer også hverandres uttalelser, for i Snakkehjørnet får det enkelte barnet erfaring med både å hevde seg selv verbalt og forholde seg til andre sine synspunkt.

 

Den gode barnehagen

En god barnehage med trygge og nærværende voksne betyr mye for barns utvikling, danning og læring. Grunnlaget for selvfølelse legges
tidlig i livet. Dette kan bygges i samvær med bevisste voksne som er tydelige og samtidig sensitive for barnets sammensatte behov.

Barnehagens visjon

«Trygghet til å leke, hevde sin mening, ha et fang å sitte på, noen å samtale med, bli lyttet til, spørre, glede seg over hverdagens små og store hendelser, trygg nok til å bruke nysgjerrighet for å finne ut av, utforske, være interessert i, oppleve spennende ting, bruke kreativitet og fantasi, nysgjerrig på livet rundt seg og finne sin plass i et stort fellesskap med gode venner, lek, glede og humor, oppleve å bli inkludert og å kunne inkludere andre, tilgjengelige og aktive voksne, engasjerte foreldre, et miljø der vi er ulike, men blir verdsatt for den vi er. Slik ønsker vi at Romolslia barnehage skal være!»

Digitalt kor

Digitalt kor – En hit for store og små

Les om prosjektet

Slik vil de få flere folk ut i naturen

Les om prosjektet

Et fritidstilbud for alle på Heimdal

Les om prosjektet