ssp_logo_web

Rock mot utenforskap

Rockehistorien har mange eksempler på elever som kjeder seg og starter band. Og slik var det også at Black Hogs ble til på Ila skole.

Play Video

Kontakt
Navn Navnesen
[email protected]

Web:
www.nettside.no

Foreldre fanget opp at det var noen som slet med motivasjonen. Samtidig som interessen for skolearbeid var dalende, hadde sønnen begynt å spille gitar. Han syntes det var trasig at han ikke hadde noen å øve sammen med, og foreldrene tok kontakt med læreren Bente Helgetun for å høre om det var noen muligheter her.

Det er vanlig at elever sliter litt med motivasjonen når de begynner å nærme seg ungdomskolen. Da kan man finne på noe som gjør at de får lyst til å gå på skolen igjen. Som her, å legge til rette for at de som har de samme interessene finner hverandre og får et sted å øve. I dette tilfellet viste det seg at der var flere på trinnet som hadde interessen for gammel rock.

Black Hogs

Søk om midler til aktivitet for ungdom

Har du en idé til noe som kan skape gode møteplasser for ungdommer i Trondheim? Kommunen vil legge til rette for at ikke-kommunale aktører skal kunne tilby regelmessige fritidstilbud for unge. Ordningen skal også stimulere til aktivitetstilbud i helger og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse.

  • Utgifter til aktivitet
  • Innkjøp av utstyr og investering i lokaler
  • Godtgjøring til kursholdere og aktivitetsledere
Klæbu Aktivitetspark
Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS) i Trondheim

Vil ha mer åpenhet om seksuell helse

Les om prosjektet

Kreativitet og skaperglede på «Innovasjonscamp»

Les om prosjektet
En gutt plager en annen gutt i forgrunn. I bakgrunnen står flere ungdommer med armene i kryss og ser strenge ut

«Jeg er her for deg»

Les om prosjektet