ssp_logo_web

Brevet fra Trym

Trym har ikke lyst til å begynne på skolen. Gjennom hele det siste året i barnehagen er han bekymret. Barnehagen tar tak i dette, men det er ikke så lett å overbevise Trym om at skolestart ikke er så skummelt som han tror. 

Brevet fra Trym/Ole. Av hensyn til personvern ble brevet signert «Ole». Vi har fått samtykke til å bruke riktig navn i artikkelen.
Brevet fra Trym/Ole. Av hensyn til personvern ble brevet signert «Ole». Vi har fått samtykke til å bruke riktig navn i artikkelen.
Å gå fra barnehage til skole er en stor overgang i livet, og for noen kan dette oppleves som ekstra skummelt. Trym gir tidlig uttrykk for uvilje og engasjerer seg ikke i aktivitetene til førskolegruppa. Tankene hans kverner stadig på de samme spørsmålene og han gruer seg på forhånd for alt som kan gå galt med skolestart.

 

Forberedelse i koronatid

Engstelse er gjerne knyttet til det en ikke vet, så ett av grepene blir å gi Trym og de andre barna kunnskap om skolen og elvene der. Gjennom hele det siste året i barnehagen er Nardosletta barnehage opptatt av å ha aktiviteter og innhold som skal ruste barna til skolestart, i samarbeid med foreldrene. For eksempel kan skole og barnehage deler bilder og fortellinger slik at barna skal få et inntrykk av hva de går til. Trym og resten av førskolegruppa drar også på besøk på skolen flere ganger, men blir slutt på besøkene da koronarestriksjonene kommer i mars. Trym blir i stedet oppfordret til å skrive et brev med spørsmål om det han lurer på. Læreren sender til Steindal Skole og håper at en elev der kan ta seg tid til å svare på dette.

Hei!

Jeg heter Trym og går i barnehagen. 

Men snart skal jeg begynne på skolen du går på. Etter sommerferien. 

Jeg har bare litt lyst til å begynne på skolen.

Jeg er litt redd for alle de andre barna der. Dæm e så stor. 

Jeg lurer på noen ting som jeg håper du kan svare på:

    • hvordan vet jeg når jeg skal gå inn etter friminutt?
    • Hvem skal jeg gå til om jeg blir lei meg?
    • Må jeg svare på alle spørsmålene som læreren spør om?

Hilsen Trym

 

Ikke mange dagene etterpå får Trym et svar tilbake, skrevet av Filip på første trinn. 

 

Hei!

Jeg heter Filip og går i 1C på Steindal skole. Steindal er en bra og hyggelig skole. Du kommer til å få mange gode venner her.

Når vi skal inn etter friminutt, sier de voksne fra til oss. 

Blir du lei deg, så går du til en voksen, både skolen og SFO. Vi barna trøster også hverandre. Du kan velge hva du vil svare på av spørsmål og det er ikke farlig å svare feil. 

VELKOMMEN TIL STEINDAL!

Hilsen Filip

 

De vennlige ordene fra Filip får Trym til å senke skuldrene, og han ser mer fram mot skolestart. I tillegg er skolen positiv og imøtekommende til å bli med på å trygge Trym i overgangen. 

Brev fra skolen til Trym

Nardosletta barnehage har laget et omfattende opplegg for å forberede barna til den store overgangen til skole.

Gjennom hele det siste året skal Førskolegruppa på forskjellige måter tilegne seg ferdigheter som kommer godt med i skolehverdagen. I fjor høst jobbet sisteårskullet særlig med to tema, regler og språk, mens det på vårparten var mye fokus på sosial kompetanse.

Venne- og trivselsregler

Barna skulle i fellesskap sette jobbe fram noen venne- og trivselsregler, og slik forberede seg til en skolehverdag der det er større forventninger til at en kan følge reglene til et fellesskap. Gjennom det å sette ord på hvordan en samhandler med hverandre får barna mer forståelse for hvordan egne og andres behov kan veies mot hverandre.

Språktrening

På skolen skal de etter hvert også mestre skriftspråket, og i løpet av høsten var det lagt opp til flere aktiviteter som for å løfte barnas språklige ferdigheter og bevissthet. Målet er å gi alle trygghet og de samme, gode forutsetningene.
 

Sosial kompetanse

Aktivitetene er inspirert av programmet «Mitt valg» som handler om å utvikle et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Mitt valg brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Dette skal barn trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg og til å samhandle med andre. Håpet er også at denne innsikten og ferdighetene er forebyggende for mobbing og andre krenkelser.
barnehender

...og mye moro!

I tillegg til dette får barna bli med på mange artige og sosiale aktiviteter. Alle førskolebarn skal få delta på hundesledetur i bymarka i løpet av vinteren som skaper gode minner, mestring og fellesskapsfølelse. Førskolegruppa har også en avslutningstur, og turmålet kan variere.

Overgangen til skole er noe som er i fokus hele det siste året i barnehagen. De ansatte har utfordringene høyt i bevisstheten og lytter til det barna uttrykker av tanker og bekymringer. Tar en tak i dette med en gang, kan en få de som engster seg inn på nye spor og kanskje skape positive forventninger til skolestart.

Det finnes mange gode ressurser som er til god hjelp for både barn og foreldre. På siden Slik får barnet den beste skolestarten har vi samlet gode råd til hvordan foreldre kan hjelpe barnet til å mestre denne fasen.

Har du en idé som som kan bidra til å bygge sterke barnefellesskap?

Mye kan gjøres også utenfor skolen, og SteinSaksPapir tror på at «it takes a village!» — Sammen kan vi gjøre mye for å bygge gode, trygge barn. Kan du gjøre noe i ditt nærmiljø? Her er en veileder for hvordan komme i gang.

Hvordan starte opp et eget prosjekt

Slik får barnet den beste skolestarten

Les om prosjektet
Mor og barn

Life hacks for deg med barn i alderen 0-18

Les om prosjektet
Barn foran kake med bursdagslys

Hvordan håndtere barnefestpress

Les om prosjektet