ssp_logo_web

Digital samlingsstund i barnehagen

Allerede første mandagen etter korona-stengningen av samfunnet samlet Egil barna til en felles stund – på nett. Både han, barna og foresatte syntes at dette var verdifullt, og dette har blitt et daglig tilbud.

Egil Strand Wikdahl er pedagogisk leder ved avdeling Frontruta på Svartlamon kunst- og kulturbarnehage. Etter den første samlinga spurte han foresatte om hvor ofte han burde gjøre dette. Mange sa at dette gjerne kunne gjøres hver dag, og nå er dette et fast tilbud på hverdager.

Folks hverdag og hjemmesituasjon kan være så forskjellig, og det er ikke hver dag at dette passer for alle. Men det er et åpent tilbud til de som ønsker det, og det er mange ivrige barn som deltar hver dag. Sendestart er alltid klokken halv elleve. Det er det samme tidspunktet de brukte å ha sin samlingsstund i barnehagen, og det er viktig å beholde en rutine i hverdagen.

En viktig motivasjon for dette tiltaket var å ta vare på fellesskapet. Når barna ikke kan møtes fysisk får de i hvert fall se og snakke med hverandre på denne nettløsningen. Etterhvert som det har blitt flere samlinger begynner også dette å få mer struktur. Barna har for eksempel fått oppgaver som de skal løse til neste gang. «Leksene» kan bestå av tegneoppgaver eller å bygge noe.

Egil Strand Wikdahl tenker at slike verktøy er relevante også etter korona. Det er en fin måte å holde kontakt med for eksempel barn som er innlagt på sykehus over lengre tid eller de som følger sine foreldre på lengre reiser. Vi må i større grad få øynene opp for at det i dag finnes teknologiske muligheter som vi kan nyttiggjøre oss.

Digitalt kor

Digitalt kor – En hit for store og små

Les om prosjektet

Slik vil de få flere folk ut i naturen

Les om prosjektet

Et fritidstilbud for alle på Heimdal

Les om prosjektet