ssp_logo_web

Ekspertutvalget på Saupstad

Huseby barneskole har tatt tak i SteinSaksPapir og opprettet sitt eget ekspertutvalg.

Play Video

Huseby barneskole
Skolens nettsider

Nettverket rundt ungene er utrolig viktig, og tanken om å satse på sterke barne- og ungdomsfellesskap er noe som engasjerer rektor Inger Sagen Hasselø. Etter at kommunen hadde vært på skolen og presentert SteinSaksPapir begynte hun og FAU-leder, Hacer Akdemir, å tenke ut hvordan de skulle ta ned denne strategien på den nye Huseby barneskole.

Det fant ut at de ville opprette et eget, lokale ekspertutvalg. De inviterte folk fra området; unge, gamle, elever, voksne og lærere, og dannet et utvalg her. De som er med er veldig kjent med lokalmiljøet og har førstehånds kunnskap om utviklinga på Kolstad-Saupstad.

Her deles ideer og forslag til hvordan de kan forsterke barnefellesskapene. Ekspertutvalgets bidrag blir tatt videre ved at det er flere i gruppa som representerer ulike aktører i bydelen. For eksempel tar de som jobber innfor skolen innspill videre til foreldremøtene, og de som representerer idrettslagene tar det opp med styrene. I sum når de veldig mange arenaer. På denne måten blir ikke dette ekspertutvalget en prateklubb, men et initiativ med gjennomføringskraft.

Digitalt kor

Digitalt kor – En hit for store og små

Les om prosjektet

Slik vil de få flere folk ut i naturen

Les om prosjektet

Et fritidstilbud for alle på Heimdal

Les om prosjektet