ssp_logo_web

Ekspertutvalget på Saupstad

Huseby barneskole har tatt tak i SteinSaksPapir og opprettet sitt eget ekspertutvalg.

Play Video

Huseby barneskole
Skolens nettsider

Nettverket rundt ungene er utrolig viktig, og tanken om å satse på sterke barne- og ungdomsfellesskap er noe som engasjerer rektor Inger Sagen Hasselø. Etter at kommunen hadde vært på skolen og presentert SteinSaksPapir begynte hun og FAU-leder, Hacer Akdemir, å tenke ut hvordan de skulle ta ned denne strategien på den nye Huseby barneskole.

Det fant ut at de ville opprette et eget, lokale ekspertutvalg. De inviterte folk fra området; unge, gamle, elever, voksne og lærere, og dannet et utvalg her. De som er med er veldig kjent med lokalmiljøet og har førstehånds kunnskap om utviklinga på Kolstad-Saupstad.

Her deles ideer og forslag til hvordan de kan forsterke barnefellesskapene. Ekspertutvalgets bidrag blir tatt videre ved at det er flere i gruppa som representerer ulike aktører i bydelen. For eksempel tar de som jobber innfor skolen innspill videre til foreldremøtene, og de som representerer idrettslagene tar det opp med styrene. I sum når de veldig mange arenaer. På denne måten blir ikke dette ekspertutvalget en prateklubb, men et initiativ med gjennomføringskraft.

Russen på Heimdal VGS

Hjelp vi er russ på Heimdal VGS!

Les om prosjektet
Barn i trakikken

Hvor er barna?

Les om prosjektet
Laila Marstad Bye

Vi trenger natteravner i Klæbu

Les om prosjektet