ssp_logo_web

Hvordan kan alle få en fin russetid?

Russen på Byåsen VGS er opptatt av at folk skal få en god russefeiring og en fin avslutning på mange år med studier. Når russen samles for å ha en fin avslutning, så kjenner de som er litt utafor i skolehverdagen litt ekstra på det.

Play Video

Byåsen VGS
web.trondelagfylke.no

Russen på Byåsen VGS er opptatt av at folk skal få en god russefeiring og en fin avslutning på mange år med studier. Når russen samles for å ha en fin avslutning, så er det tungt å være utenfor.

For å unngå utenforskap i russetida har russen på Byåsen tatt noen grep. Nytt av året er to stillinger i russestyret som trivselssjefer. Den viktigste oppgaven de har er å sørge for at alle har det bra. De har også opprettet en egen kommunikasjonskanal der russen kan du sende inn spørsmål, melde inn bekymringer og lansere egne forslag. De som ønsker det kan få lov til å være anonyme.

Albert Sørli Asmervik, russepresident på Byåsen VGS, sier at det kan oppleves som trasig å ha en russetid der du står litt utenfor og ikke helt vet hvem du kan gå til. Han oppfordrer alle russ til å være den ekstra vennen.

Redd for å bli alene i russetiden?

Har du ingen eller få venner på skolen din, og er redd for å bli alene eller føle deg utenfor i russetiden? Ung.no har tips til hva du kan gjøre.

Les mer på ung.no

I følge en undersøkelse fra Skolelederforbundet tror over halvparten av rektorene at russetiden svekker skolens arbeid med inkludering. Selv om russetida også har en inkluderende effekt der det bygges bånd mellom folk, så gjør også den motsatte effekten seg gjeldende. Mange peker på at særlig det økonomiske betyr mye her. Det skapes et forventningspress på at den enkelte skal bli med på dyre turer, kjøpe utsyr, spleise på russebuss og mye annet som koster penger. Mange har ikke råd til å henge med på dette, og har på denne måten lett for å falle utenfor.

Elever som fra før er utenfor og ikke inkludert i det daglige, føler seg ekstra utenfor i russetiden. Det kan være tøft å være den som ikke blir invitert til å være med på russebuss eller sosiale sammenkomster.

Mange russ er oppmerksomme på denne problemstillingen, og det jobbes for å skape et godt inkluderende miljø på skolene. Og her har også lærestedene et ansvar. Det er ofte slik at de holdningene som fremmes av skolen, også blir tatt med videre til de arenaer russen selv organiserer.

Digitalt kor

Digitalt kor – En hit for store og små

Les om prosjektet

Slik vil de få flere folk ut i naturen

Les om prosjektet

Et fritidstilbud for alle på Heimdal

Les om prosjektet