Et fritidstilbud for alle på Heimdal

Ikke alle ungdommer har et sted å være eller aktiviteter å drive med utenom skoletid. På Heimdal vil de skape et fritidstilbud som kan favne mange ulike interesser.

- Etter å ha snakket med mange ungdommer, ser vi at flere har behov for å ha et tilholdssted eller noe å drive med som gir motivasjon og mestring, sier barnevernspedagog i Barne- og familietjenesten Heimdal, Jostein Rodal.

Barne- og familietjenesten Heimdal har nylig startet et prosjekt der målet er å utvikle et fritidstilbud for ungdommer som ønsker en mer positiv fritid. For at tilbudet skal bli formet etter ungdommenes interesser, har to ungdomsgrupper har blitt involvert i prosessen.

- Man ser mange ungdommer som henger på McDonalds og City Syd og sånn, som bare sitter der og ser på mobilene sine. De snakker ikke sammen og har liksom ikke noe å gjøre. Derfor er jeg med på dette, forteller én av ungdommene involvert i prosjektet.

Ideer Huseby

Gokart, bowling, slalåm

Med hjelp fra Ungt Entreprenørskap har ungdommene utviklet idéer til hva det nye tilbudet kan inneholde. Idéene har blitt presentert til ulike aktører innen sport, idrett og kultur i Trondheim.

- Vi har lyst til å ha aktiviteter én gang i uka hvor vi kan dra på gokart, spille bowling, bygge trehytte, stå på slalåm og sånne ting, som gir noe positivt til hverdagen vår, forteller en annen ungdom.

- Stort utviklingspotensial

Etter at ungdommene hadde presentert sine idéer fikk de ulike aktørene i oppgave å komme med forslag til hvordan deres bedrift eller organisasjon kunne bidra i prosjektet.

- Ungdommene fikk veldig mange tilbud. Aktørene ville bistå med lokaler, dansetimer, bokseøkter, prosjekt i naturen og mer. Vi skal nå høre hva ungdommene tenker om det de fikk presentert, før vi går i gang med oppstarten. Kanskje vi starter med enkelte aktører og bygger på etter hvert. Det er et stort utviklingspotensial her, forteller Rodal.

På sikt ønsker Barne- og familietjenesten Heimdal at fritidstilbudet skal utvides og bli et tilbud for enda flere ungdommer i Trondheim.

Søk om midler til aktivitet for ungdom

Har du en idé til noe som kan skape gode møteplasser for ungdommer i Trondheim? Kommunen vil legge til rette for at ikke-kommunale aktører skal kunne tilby regelmessige fritidstilbud for unge. Ordningen skal også stimulere til aktivitetstilbud i helger og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse.

  • Utgifter til aktivitet
  • Innkjøp av utstyr og investering i lokaler
  • Godtgjøring til kursholdere og aktivitetsledere
Black Hogs
Logo Trondheim Kommune

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap i Trondheim kommune

Derfor ønsker Trondheim kommune med SteinSaksPapir å involvere og engasjere oss innbyggere. Trenere, foreldre, naboer, lærere, alle kan dra sammen. Her legges det til rette for at alle kan komme i gang med tiltak som kan gi en god hverdag til alle barn.

Les mer om SteinSaksPapir

Har du en idé?

Mye kan gjøres også utenfor skolen, og SteinSaksPapir tror på at «it takes a village!» — Sammen kan vi gjøre mye for å bygge gode, trygge barn. Kan du gjøre noe i ditt nærmiljø? Her er en veileder for hvordan komme i gang.

Hvordan starte opp et eget prosjekt
Elever på Heimdal VGS

Vi på Heimdal

Les om prosjektet

Skeiv ungdom Trøndelag

Les om prosjektet
Klæbu Aktivitetspark

Ny skatebane i Klæbu

Les om prosjektet