ssp_logo_web

Ulike perspektiver på normalitet

Her er vi samlet noen artikler som tar for seg normalitet og beslektede emner.

Hvor normalt er det å være normal?

09.12.2011 / oppdatert 16.11.2016 7 Per Koren Solvang professor på Høgskolen i Oslo, avdeling helsefag

Det normale er ikke noe naturgitt vi bare må forholde oss til, det er sosialt skapt og del av en virksom makt.

Les artikkelen på sykepleien.no

Hva betyr egentlig normalt?

09.13.2018 / utforsksinnet.no

Begrepet «normalt» brukes ofte og uforskyldt i vårt samfunn. Men hva betyr egentlig normalt? Vi treffer en vegg når vi prøver å definere hva normalitet egentlig er.

Les artikkelen på utforsksinnet.no

Normalitet og avvik – studenters beskrivelse av seg selv

20.08.2015 / Erling Kokkersvold og Ivar Morken / Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo

Denne artikkelen handler nesten 200 studenter som fikk i oppgave å relatere begrepene normalitet og avvik på seg selv.

Lest artikkelen på: utdanningsforskning.no

Du er aldri så normal som når du er syk

23.06.16 / oppdatert: 13.11.19 / Malin Johansen

Grensene mellom psykisk sykdom og normalitet er flytende. De friske bør oftere ta lærdom av de syke, skriver Malin Johansen.

Les mer på psykologisk.no

Skateparken i Klæbu

Ute for ungdom

Les om prosjektet
Rapporten Sex som funker

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne

Les om prosjektet
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…?

Les om prosjektet