Heimdal VGS – en identitet

Å være stolt av skolen, og å delta aktivt i å skape et positivt lærings- og ungdomsmiljø, handler om mer enn å bare drive skole. Det handler om at Heimdal videregående skole skal være en positiv arena for læring og sosialisering for alle.

Miljøveileder Øystein Jensen forteller hva satsningen “Vi-skole” handler om. Visjonen er å skape en en skole som inkluderer hele miljøet med både elever og voksne. En Vi-skole er til både for elever og ansatte, med tiltak som samler alle, på tvers av avdelinger. Skolen har alltid hatt et fokus på å være en inkluderende skole for alle, men dette arbeidet fikk en ekstra skyv for to år siden. For da skjedde mye på en gang. Den nybygde skolen stod klar og samtidig flyttet to nye avdelinger inn: Helse og oppvekst, fra Tiller, samt en minoritetsspråklig avdeling fra Trondheim kommune. 

For best mulig integrering for de minoritetsspråklige elevene, finner elevtjenesten ut at de skal tilby en mentor-ordning.
Med en elevgruppe som ikke bare var ny i Trondheim, men også ny på videregående skole, var det ekstra viktig for oss med en god start. Og det var elevene som kom med idéen om en mentor-ordning. Jeg tror vi fikk over 40 påmeldte som ville være frivillige mentorer for de nye elevene. Dette er en god begynnelse, og det store spørsmålet er hvordan en kan ta dette videre?
Vi på Heimdal

Fritidsklubben "Vi på Heimdal"

Et av tiltakene er samlingsstedet, Vi på Heimdal. Dette er en fritidsklubb på Heimdal videregående skole, åpen hver onsdag klokka 13:00, der ungdom fra hele lokalmiljøet er velkommen. Her tilbys mat og enkle aktiviteter, som bordtennis, brettspill, gaming og ulike kurs, alt under en uformell paraply kalt "Vi på Heimdal".

- Idéen til Vi på Heimdal kom da Tiller VGS ble samlokalisert med Huseby ungdomsskole, rett ved Heimdal videregående skole. Med over 2000 ungdommer samlet på et lite område, tenkte vi at det kunne medføre utfordringer. Derfor ønsket vi å være i forkant, med å lage en positiv og ålreit møteplass der ungdommer kan være sammen, og der vi kunne bli kjent med dem også, sier miljøveileder ved Heimdal videregående skole, Øystein Jensen.

- Vi var spente før sammenslåingen. Vi så vi ville få mange ungdommer samlet på et område, men det har gått veldig bra. Vi samarbeider tett med Tiller og Huseby skole, og har jevnlige møter, sier fagleder for elevtjenesten, Siri Riksheim.

- Integrering skjer ikke kun ved at man er sammen i samme lokale. Det må møteplasser til, legger rektor på Heimdal skole, Elisabeth Vegsundvåg Tandstad til.

Tett elev-dialog

For å kunne gi et aktuelt og interessant tilbud, er elevene med og gir kontinuerlig tilbakemelding på tiltaket. Fra å starte i det små, med en liten tur til klatreparken på Charlottenlund, er det nå blitt utvidet til å blant annet omfatte et samarbeid med Trondheim internasjonale musikkfestival. Nylig er både foto-, danse-, og kokkekurs blitt lagt til programmet. Kursene er det samarbeid Transform og tilbys i en prøveperiode frem til jul.

- Vi har fått kjempebra tilbakemeldinger fra elever som sier at dette faktisk fungerer! Og vi har tenkt på hva som skal til for at dette blir et tilbud som omfatter så mange som mulig. Her kan man komme for å spille brettspill, game, eller bare prate også. Vi vil at skolen er mer enn en plass man kommer til for å drive med fag. Man skal trives og ha det bra også, sier rektor Vegsundvåg Tandstad.

- Dialogen med elevene er viktig. Vi hører på hva de sier, og justerer litt underveis. Skolemiljøutvalget og elevrådet er viktige støttespillere for å være med og utforme tilbudet, og for å bestemme hvilke trivselsfremmende tiltak vi har på skolen, legger Siri Riksheim til.

- Og der er vi heldige! For vi har utrolig engasjerte elever. Både elevrådet og skolemiljøutvalget er fantastiske med å komme med innspill og idéer. Det hjelper veldig. Det er mye som ikke hadde fungert om dette bare var voksenstyrt, og da hadde det kanskje ikke vært så interessant for elevene heller, skyter rektor inn.

Vil du se mer av det som foregår ved skolen?
Se Instagram-kontoen til elevtjenesten ved Heimdal VGS @heimdalmiljo
Sjekk ut podcasten «Vi på Heimdal»

Vi på Heimdal
Vi på Heimdal
Vi på Heimdal

Søk om midler til aktivitet for ungdom

Har du en idé til noe som kan skape gode møteplasser for ungdommer i Trondheim? Kommunen vil legge til rette for at ikke-kommunale aktører skal kunne tilby regelmessige fritidstilbud for unge. Ordningen skal også stimulere til aktivitetstilbud i helger og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse.

  • Utgifter til aktivitet
  • Innkjøp av utstyr og investering i lokaler
  • Godtgjøring til kursholdere og aktivitetsledere
Black Hogs
Logo Trondheim Kommune

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap i Trondheim kommune

Derfor ønsker Trondheim kommune med SteinSaksPapir å involvere og engasjere oss innbyggere. Trenere, foreldre, naboer, lærere, alle kan dra sammen. Her legges det til rette for at alle kan komme i gang med tiltak som kan gi en god hverdag til alle barn.

Les mer om SteinSaksPapir

Har du en idé?

Mye kan gjøres også utenfor skolen, og SteinSaksPapir tror på at «it takes a village!» — Sammen kan vi gjøre mye for å bygge gode, trygge barn. Kan du gjøre noe i ditt nærmiljø? Her er en veileder for hvordan komme i gang.

Hvordan starte opp et eget prosjekt

Skeiv ungdom Trøndelag

Les om prosjektet
Klæbu Aktivitetspark

Ny skatebane i Klæbu

Les om prosjektet
Jenter fra Utleira IL

– Ungene må lære seg å tape

Les om prosjektet