ssp_logo_web

Hockey i hagen samler barna i nabolaget

Denne familien har gjort om hagen til isbane. Deres to barn er svært hockeyinteresserte, men det er også et populært tiltak for de andre ungene i nabolaget. Det var ikke mer som skulle til, enn vann og noen kuldegrader.

Play Video

Denne familien har gjort om hagen til isbane. Deres to barn er svært hockeyinteresserte, men det er også et populært tiltak for de andre ungene i nabolaget. Det var ikke mer som skulle til, enn vann og noen kuldegrader.

Line Cecilie Sivertsen forteller at banen blir veldig mye brukt av nabolagets gutter og jenter i alle aldre. Isbanen samler både ferske nybegynnere og de som har holdt på med denne sporten en stund. Det er hyggelig at alle barna i nabolaget føler seg velkomne her og kan ha det hyggelig sammen med andre.

Initiativ som denne hockeybanen er verdifulle bidrag i et nærmiljø. Rundt om i bydelene vil en finne andre eksempler på at foreldre og andre har satt i gang egne opplegg knyttet til for eksempel idrett, lek og spill. Gjennom å skape forskjellige typer møteplasser og aktiviteter for barn og unge bidrar vi til gode og trygge barne- og ungdomsfellesskap.

På denne nettsiden har vi også tips til hva du kan gjøre og hvordan du kommer i gang. Vi vil oppfordre alle til å tenke igjennom om det er noe du selv, ditt nabolag eller forening kan gjøre for å skape et mer inkluderende lokalmiljø. Det er mange fellesaktiviteter som lar seg gjennomføre dersom en tar hensyn til «korona-avstand» og smittevern.

Starte et prosjekt

Du kan starte opp egne tiltak, og her er en veileder for hvordan komme i gang

Hvordan starte opp et eget prosjekt
Digitalt kor

Digitalt kor – En hit for store og små

Les om prosjektet

Slik vil de få flere folk ut i naturen

Les om prosjektet

Et fritidstilbud for alle på Heimdal

Les om prosjektet