ssp_logo_web

Hva kan vi lære av bydelen Havstein?

Hvordan kan samlokaliseringen av ulike bo- og omsorgstilbud i en bydel i Trondheim bli en ressurs?

Last ned rapporten:
sintefbok.no

Forskere fra SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Trondheim kommune laget rapporten «Inkluderende nabolag?».

Samlokalisering av ulike botilbud oppfattes ofte som noe negativt, men ulike tilbud i nærheten av hverandre kan også bidra til at ulike bygg og funksjoner kan brukes av flere og bidra til et bedre lokalmiljø. Forskerne har tatt for seg hva som skal til for at helse- og velferdssentre kan bli gode møteplasser og fungere som sosiale nav i et nabolag.

Last ned rapporten

Rapporten kan lastes ned fra Sintef sine nettsider.

Gå til sintef.no
Skateparken i Klæbu

Ute for ungdom

Les om prosjektet
Rapporten Sex som funker

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne

Les om prosjektet
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…?

Les om prosjektet