ssp_logo_web

Hvem, hvordan, hæ? – Barnestyrt TV-kanal på SFO

Huseby barneskole har en egen TV-kanal som barna på SFO lager selv.

Play Video

Huseby barneskole
Skolens nettsider

Hvem, hvordan hæ? er en intern filmkanal som bare er tilgjengelig på skolen. Her er det elever fra fire forskjellige tredjetrinns-klasser som lager alt innholdet. En sending blir satt sammen på rundt en halvannen time, og de forsøker innenfor rimelighetens grenser å få dette til se profesjonelt ut.

Ved siden av å bygge relasjoner mellom ulike skoleklasser, må også barna skal samarbeide som en redaksjon. Dette er en uvant setting, og de må lære seg å jobbe på nye måter og finne løsninger sammen.

I SFO senker man skuldrene litt, og det bidrar kanskje til å senke terskelen for å prøve ut nye ting. Det ser i alle fall ut til at det som måtte være av sjenanse viker til fordel for skaperglede.

Digitalt kor

Digitalt kor – En hit for store og små

Les om prosjektet

Slik vil de få flere folk ut i naturen

Les om prosjektet

Et fritidstilbud for alle på Heimdal

Les om prosjektet