ssp_logo_web

Ingen Utenfor – En bedre skolehverdag

Ingen Utenfor er Redd Barnas undervisningsmateriell og ressurser for å skape å skape vennskap, trivsel, inkludering og forebygge mobbing i skolen. 

I dette arbeidet står pilarene elevmedvirkning, vennskap, digital dømmekraft og et styrket hjem-skole-samarbeid sterkt. Undervisningsmateriellet er gratis.

Ingen Utenfor

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Elever skal ha rett til å si sine meninger og bli tatt på alvor i saker som angår dem, og elever og foreldre må involveres i arbeidet med å forebygge mobbing og skape inkluderende klassemiljøer.

Les mer på reddbarna.no
Student som bruker PC

En barnevakt på nett

Les om prosjektet
Mor og barn

Life hacks for deg med barn i alderen 0-18

Les om prosjektet
Innholdet på en mobiltelefon

Hjelper barn til å bli kompetente mediebrukere

Les om prosjektet