«Jeg er her for deg»

På Nardo jobbes det for at alle barn skal føle seg sett og ha det trygt på skolen. Å få flere voksne inn i skolegården kan være et viktig bidrag.

Backe Da - mobbefilm fra Nardo Frivillighetssentral
Mange barn går med en klump i magen og gruer seg til en ny skoledag på grunn av mobbing eller utfrysning. Dette er bakgrunnen for at Nardo og omegn frivilligsentral har tatt initiativ til pilotprosjektet «Jeg er her for deg».

 

- Mange skoler har pensjonister som er tilstede i friminuttene. Vårt prosjekt blir en utvidelse av dette, der tanken er å rekruttere voksne frivillige som er tilstede i både friminutt, i skolegangene og i timene. De frivillige skal være der for elevene og det skal føles trygt for elevene å ha dem der, sier daglig leder ved Nardo og omegn frivilligsentral, Sølvi Dørum Kailasanathan, som står i spissen for prosjektet.
Sølvi Dørum Kailasanathan
Sølvi Dørum Kailasanathan, som står i spissen for pilotprosjektet "Jeg er her for deg" ved Nardo
Alle skal føle seg sett

Tanken bak slagordet «Jeg er her for deg» er at elever skal føle seg sett og inkludert. Ved å ha flere som observerer hva som skjer i skoletiden, håper frivilligsentralen at situasjoner som ellers går under radaren enklere kan bli oppdaget. De frivillige vil også være knyttet opp mot en ansatt på skolen, som har ansvar for å følge opp.

- Det kan gjøre godt for dem som gruer seg til skolen å vite at «Lars er der og passer på at jeg har det bra». Det er heller ikke alle barn som sier ifra om at de blir mobbet eller utfryst, så ved å ha flere voksne tilstede håper vi at det enklere kan bli oppdaget. Vi ønsker å bidra til at ungene synes det er godt å komme på skolen og å avdekke de forholdene som ikke er bra, sier Kailasanathan.
Backe Da - pilotprosjekt ved Nardo Frivillighetssentral
Backe Da - pilotprosjekt ved Nardo Frivillighetssentral
Backe Da - pilotprosjekt ved Nardo Frivillighetssentral
Oppstart i september
Frivilligsentralen tok kontakt med Mobbeombudet i Trøndelag og SteinSaksPapir for å få prosjektet satt i gang. Kailasanathan jobber nå med å rekruttere voksne som vil være frivillige, før prosjektet prøves ut på Utleira og Steindal skole i september.

- De frivillige vil delta på en workshop hvor de blir rustet til jobben de skal gjøre. Her vil de lære om barnekulturen, hvilke rammer de skal holde seg innenfor og hva de skal se etter, for eksempel når det gjelder utfrysning. Det kan være blikk, at noen snur ryggen til eleven eller lignende, sier Kalisanathan.

I forbindelse med prosjektet og deres engasjement i saken, har frivilligsentralen og ungdommer fra valgfaget Innsats for andre på Sunnland skole, laget en kampanjefilm mot mobbing. Her kan du se resultatet:

Nardo og omegn Frivillighetssentral

Sentralen jobber med å komme i kontakt med voksne som vil være frivillige. Lurer du på noe, eller vil du være frivillig?

FB_IMG_1615992709717
Logo Trondheim Kommune

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap i Trondheim kommune

Derfor ønsker Trondheim kommune med SteinSaksPapir å involvere og engasjere oss innbyggere. Trenere, foreldre, naboer, lærere, alle kan dra sammen. Her legges det til rette for at alle kan komme i gang med tiltak som kan gi en god hverdag til alle barn.

Les mer om SteinSaksPapir

Har du en idé?

Mye kan gjøres også utenfor skolen, og SteinSaksPapir tror på at «it takes a village!» — Sammen kan vi gjøre mye for å bygge gode, trygge barn. Kan du gjøre noe i ditt nærmiljø? Her er en veileder for hvordan komme i gang.

Hvordan starte opp et eget prosjekt
Elever på Heimdal VGS

Vi på Heimdal

Les om prosjektet

Skeiv ungdom Trøndelag

Les om prosjektet
Klæbu Aktivitetspark

Ny skatebane i Klæbu

Les om prosjektet