ssp_logo_web

#Jegerher – Vold og seksuelle overgrep mot barn

Redd Barna jobber kontinuerlig for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn.

På Redd Barnas #JegErHer-nettsider finner du undervisningsmateriell til bruk i barneskolen, og verktøy, filmer og flere ressurser som du kan bruke for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Jegerher
Student som bruker PC

En barnevakt på nett

Les om prosjektet
Mor og barn

Life hacks for deg med barn i alderen 0-18

Les om prosjektet
Innholdet på en mobiltelefon

Hjelper barn til å bli kompetente mediebrukere

Les om prosjektet