ssp_logo_web

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en nettside som avklarer begrepene og har mye informasjon om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Her er det en egen seksjon som handler om inkludering, for eksempel i forhold til skole, jobb og idrett. Språkbruk og det å benytte passende ord og begreper er en viktig inngangsport til en likeverdig og fruktbar dialog. «Lhbtiq-ordlista» hjelper deg et stykke på vei.

Siden har også informasjon om lovverk og diskriminering og søkbar base over relevant forsking og litteratur.

Vi anbefaler deg å gå til nettsiden til Bufdir for å lese og lære mer:
bufdir.no/lhbt

Skateparken i Klæbu

Ute for ungdom

Les om prosjektet
Rapporten Sex som funker

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne

Les om prosjektet
Sosiale media

Fakta om barn og unges mediebruk fra Medietilsynet

Les om prosjektet