Ny skatebane i Klæbu

Dette er et viktig tilbud til barn og unge som ikke er en del av den organiserte idretten. Her kan alle som har lyst komme for å trene når de vil.

Før skaterne får slippe til må de pent vente på at initiativtagerne får si noen ord, og på ordføreren som erklærer at Klæbu Aktivitetspark, den største utendørs skatebanen i Trondheim kommune, nå er innviet og klar for bruk.

Allerede før denne åpningsdagen har anlegget tiltrukket seg mange brukere, også fra andre bydeler. Det ser ut som ildsjeler og kommunen i SteinSaksPapir-ånd har klart å lage en positiv og inkluderende møteplass for barn og unge. Bent Rune Johansen fra Klæbu skateboardforening (KSF) sier at dette er et viktig tilbud til barn og unge som ikke er en del av den organiserte idretten. Her kan alle som har lyst komme for å leke og trene på egenhånd eller trene sammen.

Bent Rune Johansen fra Klæbu skateboardforening (KSF)
Bent Rune Johansen fra Klæbu skateboardforening (KSF)

Det er den lokale skateforeninga som tok initiativ til anlegget, og det er de som skal drifte det videre. Banen er utviklet i samarbeid med skatemiljøet og eksperter, vi får håpe at anlegget står til forventningene. De lokale skate-ekspertene trekker særlig fram “bowlen” som de mener har en standard som er god nok for mesterskap.

Interessen for skating er stigende og det skyldes i stor grad at flere jenter har fått øynene opp for denne sporten. Og det handler ikke bare om skating. Til daglig er det overvekt av sparkesykler, men også rulleskøyter og BMX er populært.

Vil du se mer fra skateparken i Klæbu? De har en egen gruppe på Facebook og en instagramkonto

Fra åpningen ved Skateparken i Klæbu
Klæbu Aktivitetspark

Søk om midler til aktivitet for ungdom

Har du en idé til noe som kan skape gode møteplasser for ungdommer i Trondheim? Kommunen vil legge til rette for at ikke-kommunale aktører skal kunne tilby regelmessige fritidstilbud for unge. Ordningen skal også stimulere til aktivitetstilbud i helger og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse.

  • Utgifter til aktivitet
  • Innkjøp av utstyr og investering i lokaler
  • Godtgjøring til kursholdere og aktivitetsledere
Black Hogs
Logo Trondheim Kommune

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap i Trondheim kommune

Derfor ønsker Trondheim kommune med SteinSaksPapir å involvere og engasjere oss innbyggere. Trenere, foreldre, naboer, lærere, alle kan dra sammen. Her legges det til rette for at alle kan komme i gang med tiltak som kan gi en god hverdag til alle barn.

Les mer om SteinSaksPapir

Har du en idé?

Mye kan gjøres også utenfor skolen, og SteinSaksPapir tror på at «it takes a village!» — Sammen kan vi gjøre mye for å bygge gode, trygge barn. Kan du gjøre noe i ditt nærmiljø? Her er en veileder for hvordan komme i gang.

Hvordan starte opp et eget prosjekt
Laila Marstad Bye

Vi trenger natteravner i Klæbu

Les om prosjektet

Skeiv ungdom Trøndelag

Les om prosjektet
Jenter fra Utleira IL

– Ungene må lære seg å tape

Les om prosjektet