ssp_logo_web

Fra barne- til ungdomskole - Fire råd til deg som forelder

Overgangen fra barneskole til ungdomsskole kan kanskje oppleves som større enn det mange voksne ser for seg. For noen kan dette føles som en brå overgang. 

Play Video

På ungdomsskolen er det andre måter å gjøre ting på, barnet møter høyere forventninger og ikke minst må det nå forholde seg til karakterer. 

Skolene er jevnt over opptatt av å hjelpe elvene med denne overgangen og gjennomfører for eksempel skolebesøk eller har informasjontimer for å forberede barna på det som kommer. Elever på ungdomsskolen kan også komme på besøk for å fortelle litt om hva som venter og svare på spørsmål. Et godt hjem-skole-samarbeid er like viktig på ungdomsskolen som på barneskolen.

 

Tips til overgangsfasen

Her er noen gode råd til foreldre om hvordan du kan hjelpe ungdommene til å forberede seg på overgangen. 

 

Gjør din egen hjemmelekse

Foreldre bør sette seg inn i den informasjonen som skolen har på sin hjemmeside om karakterer, reglement og hvilke forventninger skolen har til både barn og foreldre. Skal du være en støtte og veileder for barnet trenger du denne kunnskapen.

 

Bli kjent med skole og lærere

Delta på informasjonskvelder og andre arrangement i skolens regi. Stiller du forberedt og er aktiv på foreldremøter og andre kontaktpunkt med skole og lærere kan du både være med å påvirke og skaffe deg informasjon.

Ungdomsskole

En ressurs for foreldre med barn i skolen

Du finner mye informasjon og tips om hvordan du kan håndtere overganger på sidene til Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Ha en åpen dialog med ungdommen

Snakk jevnlig med ungene om skole og hva som ellers rører seg. Ta hensyn til at de er inne i en sårbar fase hvor de skal lære seg selv å kjenne. Og husk at det du husker fra din egen skoletid ikke er en fasit.

Ungdomsskole venner
Følg med hva som rører seg i nabolaget

Utfordringer som mobbing og utenforskap handler ofte om mer enn bare det som skjer på skolen. Gjør en innsats for å holde deg oppdatert om hva som skjer i nabolaget, og ha en løpende dialog med lokale ungdommer, lærere og andre foreldre.

Har du en idé som som kan bidra til å bygge sterke barnefellesskap?

Mye kan gjøres også utenfor skolen, og SteinSaksPapir tror på at «it takes a village!» — Sammen kan vi gjøre mye for å bygge gode, trygge barn. Kan du gjøre noe i ditt nærmiljø? Her er en veileder for hvordan komme i gang.

Hvordan starte opp et eget prosjekt
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…?

Les om prosjektet
nettvett.no

Nettvett.no om nettbruk og trygghet

Les om prosjektet

En som lytter – Samtaletilbud for ungdom

Les om prosjektet