ssp_logo_web

Podcast om normalitet

Hva betyr det at noe er normalt? Er det normale gjennomsnittet? Eller er det normale noe vi kun strekker oss etter? Forsker Lars Petter Grue setter spørsmålstegn ved spørsmålene.

 

Vi anbefaler å lese videre om Lars Grue og normalitet her: vitenogsnakkis.oslomet.no

Vi er raske til å definere hva som henger innenfor og utenfor normalspekteret. Barn i alderen 2-5 med litt for store raseriutbrudd får en diagnose. Mennesker med en sorgreaksjon kan ende opp med en diagnose, når de kanskje bare trenger litt tid.

Lars Petter Grue er særlig kjent for sitt arbeid med funksjonshemming. Han har blant annet mottatt Norges Handikapforbunds hederspris for sin innsats for funksjonshemmedes likestilling i samfunnet.

Et annet tema han har jobbet mye med er «normalitet». I hans bok, Normalitet (2016), hevder han at det vi forbinder med normalitet ikke er noe som står fast, men at ordet endrer mening over tid. For eksempel har kroppspress og kosmetisk kirurgi konsekvenser hva vi anser som normalt og for menneskesynet generelt. Toleransen for annerledeshet snevres etter hvert mer og mer inn, mener Grue.

Lars Petter Grue

Hør episoden:

I denne episoden av Viten + snakkis fra OsloMet kan du høre Lars Petter Grue snakke om tilblivelsen og betydningen av begrepet normalitet.

Skateparken i Klæbu

Ute for ungdom

Les om prosjektet
Rapporten Sex som funker

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne

Les om prosjektet
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…?

Les om prosjektet