ssp_logo_web

ALLEMED gir alle barn og unge mulighet til å delta

Et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Barn som spiller fotball

Det er stadig flere barn og unge som ikke kan bli med på aktiviteter som jevnaldrende tar som en selvfølge. Familien har kanskje ikke råd til medlemskap eller det utstyret som trengs, eller av andre grunner ikke føler at det er naturlig å delta.

Dette er ingen enkle svar på slike utfordringer, og et spleiselag av flere aktører har derfor gått sammen om å opprette ALLEMED. Dette er en kunnskapsbase og et verktøy for å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva en kan gjøre for å inkludere flest mulig.

Denne ressursen er mest for deg som organiserer lag og klubber, men andre kan ha godt utbytte av dette. Her kan du sette deg inn i et samfunnsaktuelt emne som berører oss alle. Og bruk gjerne tips-funksjonen for å få ditt lokale lag eller fritidsklubb til å bli med på denne dugnaden.

 

ALLEMED

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU)

er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. De har som mål å belyse norsk fattigdom og bidra til å bekjempe negative konsekvenser av utenforskap blant barn og unge.

Les mer på allemed.no
Student som bruker PC

En barnevakt på nett

Les om prosjektet
Mor og barn

Life hacks for deg med barn i alderen 0-18

Les om prosjektet
Innholdet på en mobiltelefon

Hjelper barn til å bli kompetente mediebrukere

Les om prosjektet