ssp_logo_web

#forventningsfri uke uten press og kroppsfokus

Organisasjonen Sex og Politikk tilbyr et gratis opplegg for seksualitetsundervisning. Årets pakke, #forventningsfri, har fokus på press og forventninger.

Les om kampanjen:
sexogpolitikk.no

Mange skoler arrangerer en temauke på begynnelsen av året der elevene får gå i dybden på et tema over flere dager. Organisasjonen Sex og Politikk tilbyr hvert år opplegg til alle de ti klassetrinnene. I år er det særlig forventningspress som er i fokus, men opplegget handler også om mange andre tema som følelser, porno og kroppsidealer. Innholdet er generelt tilpasset kompetansemålene knyttet til kropp, identitet, kjønn og seksualitet i undervisningen.

Uke 6 - Materiell

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk er en ideell, frivillig og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.

Les mer
Student som bruker PC

En barnevakt på nett

Les om prosjektet
Mor og barn

Life hacks for deg med barn i alderen 0-18

Les om prosjektet
Innholdet på en mobiltelefon

Hjelper barn til å bli kompetente mediebrukere

Les om prosjektet