ssp_logo_web

Rebessa – Barn med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd

Rebessa er et regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.

Noen barn har seksuelle uttrykk som gjør at vi bli bekymret. Vi er redd for at atferden skal få negative konsekvenser for dem selv eller andre. Flere av disse barna kan ha vansker også på andre områder. De kan ha vanskelige livserfaringer eller en diagnose som krever individuell tilrettelegging i bl.a. barnehage og skole. Kommunen har psykologer og andre som er spesialister på slike utfordringer. I samarbeid med helsetjenesten tilbys det hjelp og oppfølging.

Trondheim kommune er også med i Rebessa, et regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Rebessa tilbyr bl.a. konsultasjoner der ulike hjelpere (f.eks. skole, barnehage, helsesykepleier, barnevernsinstitusjoner) kan drøfte saken anonymt. Rebessa gir opplæring i ulike tema knyttet til seksuell atferd, det være seg normal seksualitet, bekymringsfull og skadelig seksuell atferd, krenkelser online- og offline, pornobruk og håndtering av saker hvor man er bekymret for den seksuelle atferden hos barnet eller den unge.