ssp_logo_web

Sammen for et godt og trygt oppvekstmiljø på Lade

Barn og unge utfolder seg på mange områder. Hverdagen fylles med skole, egentid, familie og flere organiserte sport- og fritidsaktiviteter. På Lade har man tatt innover seg at jobben for å bedre oppvekstmiljø er noe som må skje på mange arenaer. På skolen møtes lokale aktører jevnlig for å lære av hverandre og se på hva de kan bidra med - hver for seg og i felleskap.

Play Video

For fem år siden tok Sportsklubben Trygg/Lade kontakt med sin nærskole og spurte om hvordan de som idrettslag kunne bidra til å bedre barn og unges oppvekstmiljø. Skal vi klare å skape trygge rammer for ungene må vi snakke på tvers av arenaene, og Lade skole så verdien av dette initiativet. Det samme gjorde korpset, barnehagene, FAU og SFO. Klubber, lag og organisasjoner jobber opp imot barn og unge på forskjellige måter, og her er det mye man kan lære av hverandre.

På onsdagen 12. februar kunne du også møte representanter for speiderne, kirken, fritidsklubben, elevrepresentanter fra 5.-10.trinn, foreldre og flere andre i bydelen. Denne kvelden var det kommunen som skulle presentere SteinSaksPapir på denne samskapte arenaen. Oppvekststrategien og det lokale initiativet har flere fellestrekk som en kan bygge videre på. Et hovedtema for samlingen var hvordan sterke og trygge voksenfellesskap er en forutsetning for de unges oppvekstsvilkår. Og i salen var det samlet over 100 innbyggere og organisasjonsmennesker som skulle få bryne seg på denne utfordringen.

Møte på Lade skole
Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS) i Trondheim

Vil ha mer åpenhet om seksuell helse

Les om prosjektet

Kreativitet og skaperglede på «Innovasjonscamp»

Les om prosjektet
En gutt plager en annen gutt i forgrunn. I bakgrunnen står flere ungdommer med armene i kryss og ser strenge ut

«Jeg er her for deg»

Les om prosjektet