ssp_logo_web

Slik får barnet den beste skolestarten

Den første skoledagen er gjerne noe vi husker for resten av livet. I denne filmen møter vi barn som skal begynne på skole nå i høst, og som forteller om sine egne tanker, forventninger og usikkerhet. 

Play Video

Det er vanlig å grue seg litt for det å begynne på en ny skole, bli kjent med nye klassekamerater, nye lærere og annen type undervisning. Selv om det gjerne ikke er så skummelt som man tror, så kan enkelte oppleve overgangen fra barnehage til første skoletrinn som vanskelig.

 

Seks råd til deg som har et barn som skal begynne på skolen

Både barnehage og skole jobber for å gjøre overgangen så smidig som mulig, men det er også mye foreldrene kan gjøre. Hva kan du bidra med for å hjelpe ditt og andre barn til å mestre den nye skolehverdagen?

1. Forbered barnet på å bli mer selvstendig

I skolen forventes det litt mer av barna. At de husker å ha med seg ting og holder seg til en timeplan, for å ta noen eksempler. Hva er det barnet er mindre flink på hjemme, og hvordan vil dette kunne tenkes å påvirke en skolehverdag? Barnet trenger hjelp til å få tro på egne evner og få bekreftelse på at de er klare til å ta det neste steget.

 

2. Forbered barnet på en ny type læring

Det er stor forskjell mellom barnehagens mer lekende pedagogikk til en skoledag med helt andre forventninger til oppførsel og læring. Barnehagen jobber for å forbedre ungene på denne overgangen. Hvert sted har ulike opplegg for dette, og de jobber gjerne i samarbeid med barneskolene. Vær oppmerksom, særlig i den første perioden og spør barnet og andre om hvordan det går. Når da du vet hvor det butter har du mulighet for å ta tak i dette.

Tips! Du finner mye informasjon og tips om hvordan du kan håndtere overganger på sidene til Foreldreutvalget for grunnopplæringen

3. Engasjere deg i de andre barna

Som forelder er du vant til å få mye informasjon og tilbakemeldinger fra barnehagen. Når skolen overtar blir det det ikke like tett oppfølging. Du må derfor gjøre mer for å holde deg oppdatert. Å snakke med ditt og andre barn, lærere og andre foreldre er viktig.

4. Bruk SFO og Aktivitetsskolen

Skaff deg oversikt over andre barn som skal begynne på samme skole, meld barnet på SFO/Aktivitetsskolen de to ukene før skolen begynner. Fortell om særlige behov til aktivitetsskolen også, dersom barnet ditt ikke kjenner så mange.

 

5. Bli kjent med andre foreldre

Ta kontakt med andre foreldre i nabolaget der barna møtes for sport og lek. Kanskje dere kan gå sammen om følgegrupper der dere bytter på å følge barna til skolen i den første tiden? Slik får du mye informasjon og det blir lettere å ta tak i ting som er vanskelig å snakke om, for eksempel isolasjon og mobbing.

 

6. Engasjer deg i foreldreutvalg

Oppvekst er et felles ansvar, og gode skoler kjennetegnes av folk som bryr seg. I foreldreutvalget kan du være med og forme skolehverdagen samtid som du holder deg oppdatert på hva som rører seg i nærmiljøet. Og slike fora gir også et bredere perspektiv og forståelse av helheten. Har alle barna det bra, så har også ditt eget barn det bra.

God avslutning på tida i barnehagen er viktig, men det er mye foreldre og voksenpersoner kan gjøre for at overgangen blir mindre skummel og fange opp bekymringer før de blir til noe mer.

I “Hvordan begynner man på skolen?” tar Anna Fiske for seg små og store spørsmål knyttet til skolestart. Å begynne på skolen er en stor begivenhet i barnas liv. Mye skal mestres, både praktisk, sosialt og følelsesmessig, og det er lett å føle seg overveldet. Boka tar barnas følelser på alvor, samtidig som den ufarliggjør den store overgangen det er fra å være førskolebarn til å begynne i 1. klasse. 

Hvordan begynner man på skolen? Bok om skolestart av Anna Fiske
Gjeng med barn.

Har du en idé som som kan bidra til å bygge sterke barnefellesskap?

Mye kan gjøres også utenfor skolen, og SteinSaksPapir tror på at «it takes a village!» — Sammen kan vi gjøre mye for å bygge gode, trygge barn. Kan du gjøre noe i ditt nærmiljø? Her er en veileder for hvordan komme i gang.

Hvordan starte opp et eget prosjekt
Egil Strand Wikdahl

Digital samlingsstund i barnehagen

Les om prosjektet
Mor og barn

Life hacks for deg med barn i alderen 0-18

Les om prosjektet
Snakkehjørnet Romolslia Barnehage

Barnesamtaler – å sette ord på tanker og følelser

Les om prosjektet