Workshop i stand-up

Vi samlet en gruppe ungdommer, hadde en workshop der vi prøvde å formidle videre noen grunnleggende ferdigheter i stand-up og satte dem på en scene. Oppgaven var å si noe om hvordan unge opplever normalitetspresset. Resultatet ble et annerledes, artig og lærerikt show.

Mange barn og ungdommer føler at takhøyden blir lavere. Synet på hva som kan regnes som normalt, hva som er “innafor” og ikke, blir stadig snevret inn. Kulturen sammen med media, og kanskje spesielt sosiale media, legger flere og flere føringer på hvordan vi skal kle oss, hvem vi skal være, hvor vi skal være og hva vi skal gjøre.

Det skal ikke mye til for å være "annerledes" hvor vi raskt føler på et utenforskap. 

Workshop
Initiativtaker, stand-up-komiker og psykologspesialist i Trondheim kommune Hans Andreas Knutsen mener at variasjon er en styrke og en mulighet, og at vi må utvide normalitetsbegrepet fremfor å gjøre nåløyet trangt å komme igjennom. En stand-up med skråblikk på dette kan være et bidrag til å kunne frigjøre seg fra reelle eller innbilte forventinger vi møter til daglig. 
Øver på stand-up
Workshop
Notater
Hans Andreas

Søk om midler til aktivitet for ungdom

Har du en idé til noe som kan skape gode møteplasser for ungdommer i Trondheim? Kommunen vil legge til rette for at ikke-kommunale aktører skal kunne tilby regelmessige fritidstilbud for unge. Ordningen skal også stimulere til aktivitetstilbud i helger og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse.

  • Utgifter til aktivitet
  • Innkjøp av utstyr og investering i lokaler
  • Godtgjøring til kursholdere og aktivitetsledere
Black Hogs
Logo Trondheim Kommune

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap i Trondheim kommune

Derfor ønsker Trondheim kommune med SteinSaksPapir å involvere og engasjere oss innbyggere. Trenere, foreldre, naboer, lærere, alle kan dra sammen. Her legges det til rette for at alle kan komme i gang med tiltak som kan gi en god hverdag til alle barn.

Les mer om SteinSaksPapir

Har du en idé?

Mye kan gjøres også utenfor skolen, og SteinSaksPapir tror på at «it takes a village!» — Sammen kan vi gjøre mye for å bygge gode, trygge barn. Kan du gjøre noe i ditt nærmiljø? Her er en veileder for hvordan komme i gang.

Hvordan starte opp et eget prosjekt
Laila Marstad Bye

Vi trenger natteravner i Klæbu

Les om prosjektet

Skeiv ungdom Trøndelag

Les om prosjektet
Jenter fra Utleira IL

– Ungene må lære seg å tape

Les om prosjektet