ssp_logo_web

Vi trenger kunnskap om barn og unges håp og drømmer

Trondheim kommune har besluttet å takke nei til deltakelse i Ungdata-undersøkelsen 2020. Vi mener at undersøkelsen har et for stort fokus på det som oppleves som trist, tungt og negativt.

S008_C106_0712GM.0000151F_2015px

Når Trondheim sier nei, håper vi det vil skape en nasjonal debatt om innhold og effekt av denne typen undersøkelser. Som del av oppvekststrategien SteinSaksPapir har vi valgt å lage vår egen undersøkelse som flytter fokus fra det negative til det positive.

I Ungdata-undersøkelsen blir elever i alderen 13-17 år hvert tredje år bedt om å svare på et bredt spekter av spørsmål som inkluderer alt fra foreldre og venner, skole, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold. Generelt er dette informasjon som kan gi et nyttig grunnlag for utformingen av kommunens tjenester

Vår innvending er at den er for ensidig innrettet mot det som oppleves som trist, tungt og negativt. Ungdata spør for eksempel om ​“hvor ofte unge mennesker den siste uken har følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt seg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida eller bekymret seg for mye om ting”. Generelt kan spørsmål og samtaler som fokuserer ensidig på vansker og bekymringer kunne bidra til at man begynner å forstå seg selv på denne måten.

Vi stiller og spørsmål ved etikken i å stille personlige spørsmål om svært alvorlige forhold gjennom en anonym undersøkelse hvor det ikke er mulig å ivareta den enkelte i etterkant. Trondheim kommune har gitt innspill til undersøkelsen tidligere, og i år er det tatt inn spørsmål også av positiv karakter. Men det store bildet er uendret og i helhet legger undersøkelsen vekt på det som ikke er bra, noe som ikke samsvarer med intensjonene i kommunens felles oppvekststrategi; SteinSaksPapir.

For litt over ett år siden vedtok et enstemmig bystyre den nye oppvekststrategien for sterkere barnefellesskap: SteinSaksPapir. Strategien er utarbeidet av innbyggere, forskere og ansatte i kommunen. Den handler både om kommunens tjenestetilbud, men også om hvordan vi som samfunn, i fellesskap kan bidra til å skape gode livsbetingelser for barn og unge. Alle barn er alle voksnes ansvar.

Trondheim kommune trenger mer balansert kunnskap om barn og unges liv. Nettopp dette har vært førende for utvikling av vår egen SteinSaksPapir-undersøkelse som kartlegger hva barn og unge er fornøyd med, hva som gjør dem glade og hva de drømmer om. Vi mener at tradisjonelle undersøkelser i for stor grad bidrar til at barn, unge og deres foreldre ser oppvekst som et risikoprosjekt og at psykiske plager blir en del av mange unges identitet. Vi har ansvar for at våre barn og unge får forsvarlige tjenester i kommunen: hvordan kan vi videreutvikle god nok praksis uten å vite hva barn og unge selv gledes over og ønsker seg?

SteinSaksPapir-undersøkelsen er laget i samarbeid med kommunepsykologer, NTNU og ikke minst ungdom selv. Det gjennomføres nå pilot på fire ungdomsskoler med sikte på spredning til samtlige ungdomstrinn i løpet av 2020. I tradisjonelle undersøkelser får vi sjelden vite hva de som svarer egentlig baserer sin forståelse og rangering på. SteinSaksPapir-undersøkelsen derimot, gir den enkelte en stemme til å fortelle egne historier.

Trondheim har vært med på den nasjonale Ungdata-undersøkelsen siden 2010. Et slikt brudd i en tidslinje er uheldig i forhold til forskning, men hensynet til barn og unge bør telle mest. Vi mener at data som vil bli samlet inn fra SteinSaksPapir-undersøkelsen, kartlegginger gjennom skolehelsetjenesten og andre kartlegginger i kommunens regi vil gi et bedre grunnlag til oppfølging av barn og unge i Trondheim. Vi ønsker en nasjonal debatt om et viktig tema velkommen, en debatt vi skylder barn og unge å ta.

Digitalt kor

Digitalt kor – En hit for store og små

Les om prosjektet

Slik vil de få flere folk ut i naturen

Les om prosjektet

Et fritidstilbud for alle på Heimdal

Les om prosjektet