ssp_logo_web

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne

Rapporten Sex som funker handler om seksuell helse til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Hvilke utfordringer står de ovenfor og får de god nok hjelp?

Last ned rapporten:
ungefunksjonshemmede.no

Ungdom som har et positivt forhold til sin egen kropp og seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse. I denne rapporten forteller 14 ungdommer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom om sine erfaringer.

De opplever ofte å bli møtt med fordommer og myter. Ikke bare fra «vanlige» folk, men også de som burde ha visst bedre; leger og andre profesjonelle innen helse og omsorg. Flere av de intervjuede forteller om møter med helsepersonell som antar at de ikke er opptatt av relasjoner, følelser og sex. Noen ungdommer forteller at de har blitt avvist når de selv spør om prevensjon og seksuell helse. Slike holdninger betyr mye for selvbildet, og de opplever at de ikke får tilgang til den samme informasjonen som andre.

Informasjonstilbudet om dette temaet er for dårlig, men rapporten trekker også fram eksempler på at sex med funksjonsnedsettelser kan fungere godt. Noen strever med å leve opp til forventninger om funksjonsevne og kjønnsroller, men prosessen med å bli kjent med egen diagnose kan også gi økt mestringsfølelse.

Denne rapporten er laget av Unge funksjonshemmede med støtte fra Helsedirektoratet. Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 37 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Rapporten Sex som funker

Sex som funker er også et e-kurs

Både helsepersonell, lærere og ungdom vegrer seg for å snakke om seksualitet og funksjonsevne. For å rette på dette har Unge funksjonshemmede, med støtte fra Helsedirektoratet, laget et e-læringsverktøy for helsepersonell og lærere om funksjonsevne og seksualitet. Her er det informasjon og tips til gode møter med ungdom med nedsatt funksjonsevne. Det viktigste er å huske at ungdom er ungdom, og at alle ungdommer skal behandles likt.

Les mer på ungefunksjonshemmede.no
Skateparken i Klæbu

Ute for ungdom

Les om prosjektet
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…?

Les om prosjektet
Sosiale media

Fakta om barn og unges mediebruk fra Medietilsynet

Les om prosjektet