ssp_logo_web

Ute for ungdom

Det er en trend at flere mindreårige og unge ferdes ute på kveldstid, med de utfordringene det kan føre med seg. Trygge voksne kan gjøre enn stor forskjell, og «Team som tåler» er opprettet for å være tilstede for de unge.

Gjennom arbeidet på fritidsklubbene på Heimdal har Kulturenheten erfart at det er få voksne ute i nærmiljøet etter klokka fire på kvelden. Dette har tidligere ført til at Kulturenheten har benyttet noen av sine ansatte til å oppsøke steder i bydelen hvor det har samlet seg store mengder ungdom utendørs. En vil være til stede for ungdommen og legge en demper på eventuelle situasjoner som kan oppstå. Dette har gått ut over det tilbudet som Kulturenheten har i fritidsklubbene ved at det da har vært færre voksne til stede inne i lokalene. Med bakgrunn i dette søkte Kulturenheten og Barne- og familietjenesten Heimdal om midler til prosjektet “Team som tåler”.

Prosjektet har som mål å finne måter å jobbe bedre sammen som kommune på tvers av enheter, og å få flere voksne ut i nærmiljøet på ettermiddag og kveld. Ganske raskt ble også Stabbursmoen skole med på laget, og resultatet er et team bestående av syv ansatte som tilhører de tre ulike enhetene.

Sammen går disse voksne ute på kveldstid i Heimdal bydel mandager, onsdager og fredager og ungdommene kjenner dem som Ute for ungdom. Teamet forsøker å være der ungdommene er, få oversikt over ungdomsmiljøet i bydelen, se endringer som oppstår og være en trygghet for ungdommene de kommer i kontakt med. De er i dialog med ungdommene, bygger relasjon og er en voksen som spør hvordan de har det.

Samarbeidet på tvers av enhetene har også ført til at enhetene snakker bedre sammen og ser og legger merke til de samme endringene i bydelen de jobber i. Dette vil forhåpentligvis føre til positive ringvirkninger for ungdommene. “Team som tåler” ble startet opp i 2020 og er så vidt i gang, men ungdom har ytret at de setter pris på at det er voksne tilstede som er der og ser dem. Effekten på lengre sikt er det for tidlig å si noe om. Prosjektet har blitt bevilget skjønnsmidler også ut 2021, noe som vil gi enhetene mer lærdom og ungdommene flere positive opplevelser.

Voksen holder rundt gutt. SteinSaksPapir

Bydelen Heimdal

Trondheim by er administrativt inndelt i fire bydeler. I Heimdal bydel har Kulturenheten ansvar for og drifter fire fritidsklubber med ansatte fra avdelingene Ung kultur Heimdal og Ung kultur Saupstad.

Kulturenheten i Trondheim kommune
Rapporten Sex som funker

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne

Les om prosjektet
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…?

Les om prosjektet
Sosiale media

Fakta om barn og unges mediebruk fra Medietilsynet

Les om prosjektet