ssp_logo_web

Utleira – Med hjerte for bydelen

De frammøtte har bestemt seg for at Utleira skal bli verdens beste bydel å vokse opp i.

Utleira-møte

Utleira IL
Kontaktperson Pål Wahl, Leder for Utleira IL

Web:
www.utleira.no

Denne ettermiddagen i juni er det mange som er samlet på klubbhuset til Utleira IL. Idrettslag, skole, kirke, fritidsklubben, Lions og mange andre organisasjoner og engasjerte mennesker stilte opp da Utleira IL tok initiativ til et felles prosjekt. Målet er at Utleira skal bli verdens beste bydel å vokse opp i.

Bygger videre på et lokalt engasjement

Samarbeidet mellom idrettslag og skole har vært en viktig driver for mye av det positive som skjer her. Det har i lengre tid vært et sterkt samarbeid mellom idrett, organisert fritid og ulike kommunale aktører. Dette har blitt videreført i forskjellige former, og utviklet i takt med en voksende bydel.

Pål Wahl, Leder for Utleira IL:

«Vi ønsker at Utleirahallen skal bli en storstue for bydelen. Logoen Med hjerte for lokalmiljøet er på en måte starten på arbeidet med å få hele bydelen inn på et felles møtested.»

Å være tilstede i våre barns liv

Skolen er svært viktig, men barn og unge lever også sine liv på mange andre arenaer. Når frivilligheten og organisasjoner bygger en felles forståelse av utfordringene og trekker i samme retning, er det mulig å få til mer. Målet er å sikre god oppvekst, god utdanning og et bærekraftig fotavtrykk.

Og det viktigste er kanskje å gi barn og unge sterke fellesskap der de kan oppleve respekt og samhørighet. Dette vet vi betyr mye for livskvalitet og er et viktig utgangspunkt for å lykkes både på skolen og ellers. Slike fellesskap gjør det det også lettere å fange opp dem som faller utenfor og dem som har ekstra behov. Ikke minst er dette viktig for å favne om fremmedspråklige for å lykkes med integrering.

Pål Wahl, Leder for Utleira IL:

«De fleste kjenner nok til SteinSaksPapir og tankene knyttet til hvordan man trenger en hel bydel for å oppdra et barn. Sammen skal vi skape sterke, robuste barnefellesskap med barn og ungdom som tør å ta riktige valg, stå opp for sine rettigheter og for hverandre. Vi skal skape morgendagens voksne»

Levendegjøring av en strategi

Sterke barnefellesskap er viktig for å styrke tilhørigheten og hindre utenforskap. Føringene for hvordan man tenker og jobber er nedfelt i oppvekststrategien SteinSaksPapir, som i 2018 ble enstemmig vedtatt av bystyret. Et sentralt premiss er at oppvekst er et felles ansvar, og hver enkelt av oss kan utgjøre en stor forskjell med små grep. Det som hittil har blitt gjort på Utleira må kunne sies å være i SteinSaksPapir-ånd, også lenge før denne strategien ble vedtatt. Nye ideer og måter å jobbe sammen på kommer ikke over natta, og SteinSaksPapir setter i system tanker som har blitt utviklet over tid.

Lokal forankring av bærekraftsmål

God utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, heter det i FNs bærekraftsmål nummer 4. Utfordringen er ofte at disse målene oppleves så overordnede og abstrakte, at det kan være vanskelig å forholde seg til dem i hverdagen. Utleira IL tar dette på alvor og har blant annet engasjert en BI-student som skal til høsten kartlegge alle bærekraft-tiltakene hos bedrifter og organisasjoner i bydelen, samt hos leverandører og sponsorer. Målet er å videreutvikle tiltakene i samarbeid med hverandre for å få mest effekt for minst mulig ressurser.

Hvorfor er vi med?

Solrun Veiseth Eggen, Ung Kultur Lerkendal

«Jeg jobber med ungdom i kulturenheten, så dette er midt i blinken for oss. Jeg tror vi kan utrette mye hvis vi bare snakker sammen. Hvis vi jobber sammen, alle lag og organisasjoner, både kommunale og frivillige, så tror jeg vi kan gjøre masse for ungdom og tilby de muligheter. Hva enn de vil holde på med, så er det mulig.»

Solrun Veiseth Eggen, Ung Kultur Lerkendal

«Jeg jobber med ungdom i kulturenheten, så dette er midt i blinken for oss. Jeg tror vi kan utrette mye hvis vi bare snakker sammen. Hvis vi jobber sammen, alle lag og organisasjoner, både kommunale og frivillige, så tror jeg vi kan gjøre masse for ungdom og tilby de muligheter. Hva enn de vil holde på med, så er det mulig.»

«Vi har klokketro på at det er mye bedre å bygge barn, enn å reparere voksne»

Annica Lindén Øygard,
Daglig leder i stiftelsen «Det er mitt valg»

– Vi blir gjerne med for å lære barn og unge om sosial/emosjonell læring. Det gjør vi med masse lek, bevegelse, mye latter og humor, og masse alvor på hvordan vi skal være sammen.

«Vi har klokketro på at det er mye bedre å bygge barn, enn å reparere voksne»

Annica Lindén Øygard,
Daglig leder i stiftelsen «Det er mitt valg»

– Vi blir gjerne med for å lære barn og unge om sosial/emosjonell læring. Det gjør vi med masse lek, bevegelse, mye latter og humor, og masse alvor på hvordan vi skal være sammen.

Ranveig Dahle Svanholm, prest

– U-Kirke er et samskapingsprosjekt med Den Norske Kirke, kommunen og NTNU som skal drive med forskning på utviklingen. U-kirke står for ungdomskirke, og er et prosjekt som skal lages med og for ungdommer i Trondheim. Vi stiller med vilje, ressurser og kompetanse, og har lyst til å gjøre noe for ungdommer i byen. Så får ungdommene si noe om hvem de er og hva de vil at u-kirka skal være. Vi vet at det er behov, men ikke helt hva behovene er. Nå skal vi ut og høre hvordan er det å være ung i Trondheim i dag, og hva er det som trengs for å løfte hverdagen.

Ranveig Dahle Svanholm, prest

– U-Kirke er et samskapingsprosjekt med Den Norske Kirke, kommunen og NTNU som skal drive med forskning på utviklingen. U-kirke står for ungdomskirke, og er et prosjekt som skal lages med og for ungdommer i Trondheim. Vi stiller med vilje, ressurser og kompetanse, og har lyst til å gjøre noe for ungdommer i byen. Så får ungdommene si noe om hvem de er og hva de vil at u-kirka skal være. Vi vet at det er behov, men ikke helt hva behovene er. Nå skal vi ut og høre hvordan er det å være ung i Trondheim i dag, og hva er det som trengs for å løfte hverdagen.

Henriette H. Kvam,
Daglig leder Risvollan borettslag

– Risvollan Borettslag dekker opp imot 50% av ungdomsklubbens drift, bidratt med kunstgress i samarbeid med Utleira. Vi har opparbeidet uteområdet i borettslaget, som er åpent for alle. Vi har alt fra frisbeegolf, tennis, bordtennis, basket, fotball, parkouranlegg, treningsapparater utendørs. Vi har ti naboutvalg, der yter vi tilskudd hvor det arrangeres sommerfest, julegrantenning, juletrefest og så videre. Vi har vært engasjerte i deponiene på Bratsberg, bruker korpsene rundt oss, vært med og gitt penger til alpinanlegget på Othilienborg. Som borettslag må vi være forsiktige med hva vi bruker pengene på, men vi prøver å bidra med det vi kan.

Henriette H. Kvam,
Daglig leder Risvollan borettslag

– Risvollan Borettslag dekker opp imot 50% av ungdomsklubbens drift, bidratt med kunstgress i samarbeid med Utleira. Vi har opparbeidet uteområdet i borettslaget, som er åpent for alle. Vi har alt fra frisbeegolf, tennis, bordtennis, basket, fotball, parkouranlegg, treningsapparater utendørs. Vi har ti naboutvalg, der yter vi tilskudd hvor det arrangeres sommerfest, julegrantenning, juletrefest og så videre. Vi har vært engasjerte i deponiene på Bratsberg, bruker korpsene rundt oss, vært med og gitt penger til alpinanlegget på Othilienborg. Som borettslag må vi være forsiktige med hva vi bruker pengene på, men vi prøver å bidra med det vi kan.

 Utleira IL skal bidra til

  • Bedre idrettsanlegg
  • Bydelsutvikling
  • Bedre oppvekst og skolemiljø
  • Inkludering og idrettsglede for alle
  • Folkehelse til barn, ungdom, voksne og seniorer.
  • Rekruttere ungdom til sin første jobb
  • Å bidra til en mer bærekraftig bydel, seniortilbud, ungdomsarbeid, folkehelse og bærekraft.
Black Hogs

Rock mot utenforskap

Les om prosjektet
Unge fotballspillere

ALLEMED gir alle barn og unge mulighet til å delta

Les om prosjektet

En som lytter – Samtaletilbud for ungdom

Les om prosjektet