Vi på Heimdal

Allerede fra første året er det mange som kjenner på russepresset. På Heimdal er både skole og russestyre på ballen for å få elevene til å senke skuldrene og samskape en felles, positiv russefeiring.

På mange videregående skoler starter forberedelsene til russetiden allerede i oppstarten på første året. Gruppedannelse er en stor utfordring og mange er redde for å havne utenfor. I et forsøk på å jobbe mot klikkdannelser og press, har man på Heimdal VGS satt i gang flere gode tiltak. Et av disse har vært tettere relasjonsbygging mellom første og tredje klasse. Det skapes en dialog hvor russen snakker med førsteårselever for å dempe stresset om å skyndte seg å danne russegrupper.

Russefeiring er noe elever selv arrangerer og i utgangspunktet ikke noe skolene legger seg borti, men det påvirker allikevel skolemiljøet. Derfor har Heimdal VGS sett på ulike måter å jobbe med utfordringene knyttet til russetiden.

På Heimdal har man også tro på belønning for god oppførsel. For eksempel har skolen lånt ut sal og anlegg for lyd og lys gratis til russerevy, men da settes det også krav til avviklingen og oppførselen til russen. De har også sponset noe av kostnadene på russegenseren mot at alle har samme genser. Dette reduserer synligheten av de enkelte russegruppenes egne logoer og dermed dempes klikkdannelsen til fordel for å underbygge felleskapsfølelsen gjennom at Heimdal er en Vi-skole (her kan du se egen film om dette).

Russen på Heimdal VGS

Den felles genseren er også en motvekt til kjøpepresset og kommersiell utnytting av russen. Det er mange selgere som henvender seg til russen på sosiale medier for å selge sine overprisede klær og effekter, men de har i alle fall fått til å stenge dem ute fra skolens område.

Et annet eksempel på samarbeidet med russen handler om «Terroraksjoner» i kantina. Det har vært en tradisjon for at russen arrangerer practical jokes og lignende stunt, som ofte går ut over førsteårsstudenter. For eksempel å kaste vannballonger på intetanende elever. Det har blitt innført kjøreregler for dette, blant annet skal slike aktiviteter nå varsles og at medvirkning må være frivillig. Og som en del av denne omlegginga har tittelen til den som stod i spissen for denne typen aktivitet, «Terrorsjef», nå blitt omdøpt til «Stemningssjef».

For russen har organisering og rolleforståelse vært viktig for å skape en positiv russetid som alle får være med på. Også Inkluderingssjef er en ny «stillingsbeskrivelse». Foruten å jobbe med forventingsstyring er deres hovedoppgave å sørge for at alle får være med i en gruppe. Har du spørsmål om russegrupper eller annet kan du få hjelp av dem.

Elever på Heimdal VGS
Elever på Heimdal VGS
Elever på Heimdal VGS

Søk om midler til aktivitet for ungdom

Har du en idé til noe som kan skape gode møteplasser for ungdommer i Trondheim? Kommunen vil legge til rette for at ikke-kommunale aktører skal kunne tilby regelmessige fritidstilbud for unge. Ordningen skal også stimulere til aktivitetstilbud i helger og bidra til utvikling av gode møteplasser med lav terskel for deltakelse.

  • Utgifter til aktivitet
  • Innkjøp av utstyr og investering i lokaler
  • Godtgjøring til kursholdere og aktivitetsledere
Black Hogs
Logo Trondheim Kommune

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap i Trondheim kommune

Derfor ønsker Trondheim kommune med SteinSaksPapir å involvere og engasjere oss innbyggere. Trenere, foreldre, naboer, lærere, alle kan dra sammen. Her legges det til rette for at alle kan komme i gang med tiltak som kan gi en god hverdag til alle barn.

Les mer om SteinSaksPapir

Har du en idé?

Mye kan gjøres også utenfor skolen, og SteinSaksPapir tror på at «it takes a village!» — Sammen kan vi gjøre mye for å bygge gode, trygge barn. Kan du gjøre noe i ditt nærmiljø? Her er en veileder for hvordan komme i gang.

Hvordan starte opp et eget prosjekt

Skeiv ungdom Trøndelag

Les om prosjektet
Klæbu Aktivitetspark

Ny skatebane i Klæbu

Les om prosjektet
Jenter fra Utleira IL

– Ungene må lære seg å tape

Les om prosjektet