ssp_logo_web

Ekspertutvalget – vanlige folk som bryr seg

At innbyggerne blir involvert er en av de viktigste bærebjelkene i SteinSaksPapir-tenkninga. 

Deltakerne i Ekspertutvalget: June Antonsen, Marte Dahl,
Hanne Fiskaa, Lars Henrik Gabrielsen, Elisabeth Galten, Møyfrid Hallset,
Andrés Foroud Heybaran, Silje Brødreskift Høyden, Tyra Joarsdottir, Joacim
Kristiansen, Silje Leirvik, Andreas Lamnaouar, Siri Nordli Leirvik, Tone
Margaret Lerstøl, Marie Borgen Hellerud, Marie Therese Westgård, Pål
Moxnes, Ragnhild Norderhus, Britt Overby, Nana-Nimo Oviasu, Jostein
Rodal, Nico Schlösser, Oda Setsaas, Heidi Simensen, Grethe Skaarn,
Alexander Stadsvik, Maria Storrø, Elin Tørstad og Line Vaarum.
Deltakerne i Ekspertutvalget: June Antonsen, Marte Dahl, Hanne Fiskaa, Lars Henrik Gabrielsen, Elisabeth Galten, Møyfrid Hallset, Andrés Foroud Heybaran, Silje Brødreskift Høyden, Tyra Joarsdottir, Joacim Kristiansen, Silje Leirvik, Andreas Lamnaouar, Siri Nordli Leirvik, Tone Margaret Lerstøl, Marie Borgen Hellerud, Marie Therese Westgård, Pål Moxnes, Ragnhild Norderhus, Britt Overby, Nana-Nimo Oviasu, Jostein Rodal, Nico Schlösser, Oda Setsaas, Heidi Simensen, Grethe Skaarn, Alexander Stadsvik, Maria Storrø, Elin Tørstad og Line Vaarum.

Å opprette Ekspertutvalget, et råd satt sammen av engasjerte borgere, var det første store steget i denne retninga. Kommunen søkte i mars 2018 etter innbyggere som ville være med å bygge sterke fellesskap for barn og unge. Det var viktig at denne gruppa representerte et mangfold, og annonserte på denne måten etter deltakere i sosiale media og i Adresseavisen;

«Hjelp oss med å bekjempe mobbing, seksuell trakassering og digitale krenkelser. Vi søker innbyggere som er: ung, gammel, barn, foreldre, bestemor, bestefar, fotballtrener – og kan være kul, ukul, slapp, streber, flink, nerd, stygg, pen, slem, snill frivillig, skeiv, straight, trist, glad innafor, utafor.»

Annonse

Gjennom tekst, workshops og fortellinger har rundt tretti personer i alderen 13 til 87 år delt erfaringer, kunnskap og meninger om hva som er viktig for å fremme gode oppvekstvilkår. På samlingene har de møtt forskere og fagolk fra kommunen, og folk med ulik bakgrunn har brynt seg på hverandres perspektiver. 

 

Innblikk i ekte utfordringer

Med Ekspertutvalget har kommunen fått en ny kanal for å fange opp det som rører seg og innblikk hvilke utfordringer folk står overfor i hverdagen. Utvalget skal også ha en aktiv rolle og tenke løsninger sammen med kommunen. De har ikke bare fokusert på hva det offentlige kan gjøre, men også på hva ekspertutvalget selv kan få til og hvilke nettverk de enkelte medlemmene kan dra veksler på. 

Vil du ha et eget lokalt ekspertutvalg?

Trondheim Kommune vil legge til rette for at flere starter opp sine egne ekspertutvalg på tvers av alder, bakgrunn, erfaring og kompetanse.

Les mer