ssp_logo_web

Kontakt

Lurer du på noe? Har du et tips, et innspill, eller vil du ha besøk fra noen i SteinSaksPapir som kan fortelle mer?
Her kan du nå oss:

Generelle henvendelser:
[email protected]

Tipse om noe?
[email protected]

Sende forespørsel om å få besøk av SteinSaksPapir?
[email protected]

Vil du ha besøk av SteinSaksPapir?

Vi kommer gjerne for å legge til rette for dialog ved din enhet eller i deres nærmiljø, om hvordan vi sammen kan skape sterke barne- og ungdomsfellesskap.

Send forespørsel

Redaktør
May-Iren Skamfer Evenmo

Redaksjon
May-Iren Skamfer Evenmo
Hans-Andreas Knutsen
Lars-Konrad Mostad

Ansvarlig
Lasse Arntsen

Prosjektleder
Ingvild Dahl