Øver på stand-up

Workshop i stand-up Vi samlet en gruppe ungdommer, hadde en workshop der vi prøvde å formidle videre noen grunnleggende ferdigheter i stand-up og satte dem på en scene. Oppgaven var å si noe om hvordan unge opplever normalitetspresset. Resultatet ble et annerledes, artig og lærerikt show. Mange barn og ungdommer føler at takhøyden blir lavere.…

Les mer
Mor og barn

Life hacks for deg med barn i alderen 0-18 Foreldrehverdag.no er en nettressurs fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Her får du hjelp til å bli bedre kjent med barnet ditt, din rolle som forelder og om samspillet mellom dere. Web: foreldrehverdag.no Dette rikholdige nettstedet har artikler, filmer, oppgaver og podcast om tema som foreldre møter…

Les mer
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…? Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en nettside som avklarer begrepene og har mye informasjon om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Her er det en egen seksjon som handler om inkludering, for eksempel i forhold til skole, jobb og idrett. Språkbruk og det å benytte passende ord og begreper er en…

Les mer
SAMSVAR-seminaret

Normalitet og avvik – Kan vi godta sånne som deg? Lars Grue og Finn Skårderud snakker om hvordan gjeldende oppfatninger om normalitet kan bidra til å skyve folk ut av fellesskapet. Se video her: film.oslomet.no En uvanlig tannstilling; det må du da få ordnet opp i? Kan du ikke bare skjerpe deg? I dag opplever…

Les mer

Vi trenger kunnskap om barn og unges håp og drømmer Trondheim kommune har besluttet å takke nei til deltakelse i Ungdata-undersøkelsen 2020. Vi mener at undersøkelsen har et for stort fokus på det som oppleves som trist, tungt og negativt. Når Trondheim sier nei, håper vi det vil skape en nasjonal debatt om innhold og…

Les mer
Ingen Utenfor

Ingen Utenfor – En bedre skolehverdag Ingen Utenfor er Redd Barnas undervisningsmateriell og ressurser for å skape å skape vennskap, trivsel, inkludering og forebygge mobbing i skolen.  Web: www.reddbarna.no I dette arbeidet står pilarene elevmedvirkning, vennskap, digital dømmekraft og et styrket hjem-skole-samarbeid sterkt. Undervisningsmateriellet er gratis. Alle elever har rett til et trygt og godt…

Les mer
Foto: Eddie Kopp for Unsplash

Ulike perspektiver på normalitet Her er vi samlet noen artikler som tar for seg normalitet og beslektede emner. Hvor normalt er det å være normal? 09.12.2011 / oppdatert 16.11.2016 7 Per Koren Solvang professor på Høgskolen i Oslo, avdeling helsefag Det normale er ikke noe naturgitt vi bare må forholde oss til, det er sosialt…

Les mer
Lars Petter Grue

Podcast om normalitet Hva betyr det at noe er normalt? Er det normale gjennomsnittet? Eller er det normale noe vi kun strekker oss etter? Forsker Lars Petter Grue setter spørsmålstegn ved spørsmålene.   Vi anbefaler å lese videre om Lars Grue og normalitet her: vitenogsnakkis.oslomet.no Vi er raske til å definere hva som henger innenfor og…

Les mer
Snakkehjørnet Romolslia Barnehage

Barnesamtaler – å sette ord på tanker og følelser Romolslia barnehage legger stor vekt på samtalen. Mellom voksne og barn, og barn seg i mellom. Gjennom samtalen lærer barnet mye om seg selv, om andre og det vi har felles. Romolslia barnehage: trondheim.kommune.no Romolslia barnehage legger stor vekt på å gjøre barna i stand til…

Les mer

En som lytter – Samtaletilbud for ungdom En Som Lytter er et samtaletilbud til unge, drevet av Mental Helse Ungdom. Tilbudet er for deg mellom 16 og 25 år, det er gratis, og du trenger ingen henvisning fra fastlegen. Nettside: mentalhelseungdom.no Her kan du snakke om alt mulig, og ingen problemer er for små. «Føler…

Les mer