Egil Strand Wikdahl

Digital samlingsstund i barnehagen Allerede første mandagen etter korona-stengningen av samfunnet samlet Egil barna til en felles stund – på nett. Både han, barna og foresatte syntes at dette var verdifullt, og dette har blitt et daglig tilbud. Egil Strand Wikdahl er pedagogisk leder ved avdeling Frontruta på Svartlamon kunst- og kulturbarnehage. Etter den første…

Les mer
Ola forteller om discord-serveren

Flyttet fritidsklubben over på nett Når fritidsklubben måtte ta korona-ansvar og stenge dørene, tok det ikke lang tid før kulturenheten i Trondheim kommune fikk på plass et alternativ. Kulturenheten trondheim.kommune.no “Ung Kultur Trondheim” heter den nye, digitale fritidsklubben. På en arena skapt og moderert av ungdomsarbeidere kan inviterte ungdommer mellom 13 og 18 år møtes…

Les mer
Student som bruker PC

En barnevakt på nett Det er viktig at foreldre tar del i barnas og de unges liv, og deres nett- og mediehverdag er en del av dette. Barnevakten bidra til å øke de voksnes kunnskaper og stimulere til engasjement for å skape gode rammer for barn og unges mediebruk. Web: barnevakten.no Den ideelle stiftelsen Barnevakten…

Les mer
Sosiale media

Fakta om barn og unges mediebruk fra Medietilsynet Medietilsynet har siden 2003 kartlagt barn og unges mediebruk og interesser. Resultatene fra disse undersøkelsene brukes i arbeidet med å gjøre mediehverdagen tryggere. Web: Les mer på medietilsynet.no Nærmere 5000 barn mellom 9 – 18 år og 2200 foreldre har svart på spørsmål om barn og unges…

Les mer
Innholdet på en mobiltelefon

Hjelper barn til å bli kompetente mediebrukere Foreldre som er bekymret for barnas nettbruk, spillavhengighet og andre utfordringer knyttet til medier kan finne svært mye informasjon og gode råd på Medietilsynets nettsider. Web: Les mer på medietilsynet.no Medietilsynet er underlagt Kulturdepartementet og deres hovedoppgave er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom å jobbe for mediemangfold…

Les mer
Tv-Kanal på SFO

Hvem, hvordan, hæ? – Barnestyrt TV-kanal på SFO Huseby barneskole har en egen TV-kanal som barna på SFO lager selv. Play Video Huseby barneskole Skolens nettsider Hvem, hvordan hæ? er en intern filmkanal som bare er tilgjengelig på skolen. Her er det elever fra fire forskjellige tredjetrinns-klasser som lager alt innholdet. En sending blir satt…

Les mer

Unge og nakenbilder At ungdom deler nakenbilder av seg selv er blitt et utbredt fenomen i kjølvannet av den sosiale medierevolusjonen. Hvordan skal skole og foreldre forholde seg til det som er i ferd med å bli en etablert del av ungdomskulturen? Foto: Paul Hanoka for Unsplash Web: Sverresborg skole Fra høsten 2020 sier ny…

Les mer
Nettvett

Redd Barnas nettvettregler Barn har rett til å være trygge på nettet, og de har behov for hjelp, støtte og veiledning for å bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte. Web: www.reddbarna.no Redd Barna tilbyr undervisningsmateriell om nettvett til bruk i skolen, materiell som kan brukes hjem- skole-samarbeidet og informasjonsmateriell til foreldre. Alt materiell…

Les mer
Ingen Utenfor

Ingen Utenfor – En bedre skolehverdag Ingen Utenfor er Redd Barnas undervisningsmateriell og ressurser for å skape å skape vennskap, trivsel, inkludering og forebygge mobbing i skolen.  Web: www.reddbarna.no I dette arbeidet står pilarene elevmedvirkning, vennskap, digital dømmekraft og et styrket hjem-skole-samarbeid sterkt. Undervisningsmateriellet er gratis. Alle elever har rett til et trygt og godt…

Les mer
nettvett.no

Nettvett.no om nettbruk og trygghet Internett og teknologien rundt dette utvikler seg hele tiden. Det kommer stadig nye og spennende løsninger, men på lasset følger det også mange sikkerhetstrusler. Web: www.nettvett.no Heldigvis finnes det nettsteder der du finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Nettvett.no dekker et bredt spekter av tema knyttet…

Les mer