Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS) i Trondheim

Vil ha mer åpenhet om seksuell helse Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS) i Trondheim jobber for å øke barn, unge og voksnes kunnskap om seksualitet, kjønn og identitet. 15. januar fikk Trondheim sitt eget kompetansesenter for kjønn og seksualitet, som et resultat av et politisk vedtak i bystyret. Senteret skal jobbe med å forebygge…

Les mer
Rapporten Sex som funker

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne Rapporten Sex som funker handler om seksuell helse til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Hvilke utfordringer står de ovenfor og får de god nok hjelp? Last ned rapporten: ungefunksjonshemmede.no Ungdom som har et positivt forhold til sin egen kropp og seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.…

Les mer
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…? Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en nettside som avklarer begrepene og har mye informasjon om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Her er det en egen seksjon som handler om inkludering, for eksempel i forhold til skole, jobb og idrett. Språkbruk og det å benytte passende ord og begreper er en…

Les mer
SAMSVAR-seminaret

Normalitet og avvik – Kan vi godta sånne som deg? Lars Grue og Finn Skårderud snakker om hvordan gjeldende oppfatninger om normalitet kan bidra til å skyve folk ut av fellesskapet. Se video her: film.oslomet.no En uvanlig tannstilling; det må du da få ordnet opp i? Kan du ikke bare skjerpe deg? I dag opplever…

Les mer

Skeiv ungdom Trøndelag Skeiv Ungdom Trøndelag holder til på Kultursenteret ISAK i Trondheim. I likhet med moderorganisasjonen jobber fylkeslaget for mangfold og mot diskriminering. Per i dag har de i hovedsak aktiviteter i Trondheimsområdet. Facebook: facebook.com/skutrondelag/ Web: skeivungdom.no Hver torsdag i partallsuker arrangeres også «Skeiv Torsdag». Dette er en sosial møteplass med blant annet brettspill,…

Les mer
Jegerher

#Jegerher – Vold og seksuelle overgrep mot barn Redd Barna jobber kontinuerlig for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Web: www.reddbarna.no På Redd Barnas #JegErHer-nettsider finner du undervisningsmateriell til bruk i barneskolen, og verktøy, filmer og flere ressurser som du kan bruke for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. En…

Les mer
Pubertetsfestival

Feirer puberteten på Sverresborg ungdomsskole For to år siden byttet Sverresborg ungdomsskole ut den tradisjonelle temauka for 9. klassetrinn. I stedet for sedvanlige forelesninger og enveiskommunikasjon om rusmidler og hvordan barn blir til, fikk elevene selv bestemme hva de ville lære om. I februar arrangeres den tredje årlige pubertetsfestivalen. Web: Sverresborg skole Høsten 2017 kom…

Les mer
Fri Trøndelag

Fri Trøndelag – kjønns- og seksualitetsmangfold FRI Trøndelag er et av fylkeslagene til FRI– Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden. Web: foreningenfri.no/fri-trondelag FRI Trøndelag er særlig opptatt av å skape trygge møteplasser…

Les mer
Uke 6

#forventningsfri uke uten press og kroppsfokus Organisasjonen Sex og Politikk tilbyr et gratis opplegg for seksualitetsundervisning. Årets pakke, #forventningsfri, har fokus på press og forventninger. Les om kampanjen: sexogpolitikk.no Mange skoler arrangerer en temauke på begynnelsen av året der elevene får gå i dybden på et tema over flere dager. Organisasjonen Sex og Politikk tilbyr…

Les mer
Foto: Jeffrey Wegrzyn for Unsplash

Rebessa – Barn med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd Rebessa er et regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Web: rebessa.com Noen barn har seksuelle uttrykk som gjør at vi bli bekymret. Vi er redd for at atferden skal få negative konsekvenser for dem selv eller andre. Flere av disse…

Les mer