Student som bruker PC

En barnevakt på nett Det er viktig at foreldre tar del i barnas og de unges liv, og deres nett- og mediehverdag er en del av dette. Barnevakten bidra til å øke de voksnes kunnskaper og stimulere til engasjement for å skape gode rammer for barn og unges mediebruk. Web: barnevakten.no Den ideelle stiftelsen Barnevakten…

Les mer
Mor og barn

Life hacks for deg med barn i alderen 0-18 Foreldrehverdag.no er en nettressurs fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Her får du hjelp til å bli bedre kjent med barnet ditt, din rolle som forelder og om samspillet mellom dere. Web: foreldrehverdag.no Dette rikholdige nettstedet har artikler, filmer, oppgaver og podcast om tema som foreldre møter…

Les mer
Innholdet på en mobiltelefon

Hjelper barn til å bli kompetente mediebrukere Foreldre som er bekymret for barnas nettbruk, spillavhengighet og andre utfordringer knyttet til medier kan finne svært mye informasjon og gode råd på Medietilsynets nettsider. Web: Les mer på medietilsynet.no Medietilsynet er underlagt Kulturdepartementet og deres hovedoppgave er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom å jobbe for mediemangfold…

Les mer

Skeiv ungdom Trøndelag Skeiv Ungdom Trøndelag holder til på Kultursenteret ISAK i Trondheim. I likhet med moderorganisasjonen jobber fylkeslaget for mangfold og mot diskriminering. Per i dag har de i hovedsak aktiviteter i Trondheimsområdet. Facebook: facebook.com/skutrondelag/ Web: skeivungdom.no Hver torsdag i partallsuker arrangeres også «Skeiv Torsdag». Dette er en sosial møteplass med blant annet brettspill,…

Les mer
Jegerher

#Jegerher – Vold og seksuelle overgrep mot barn Redd Barna jobber kontinuerlig for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Web: www.reddbarna.no På Redd Barnas #JegErHer-nettsider finner du undervisningsmateriell til bruk i barneskolen, og verktøy, filmer og flere ressurser som du kan bruke for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. En…

Les mer
Nettvett

Redd Barnas nettvettregler Barn har rett til å være trygge på nettet, og de har behov for hjelp, støtte og veiledning for å bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte. Web: www.reddbarna.no Redd Barna tilbyr undervisningsmateriell om nettvett til bruk i skolen, materiell som kan brukes hjem- skole-samarbeidet og informasjonsmateriell til foreldre. Alt materiell…

Les mer
Ingen Utenfor

Ingen Utenfor – En bedre skolehverdag Ingen Utenfor er Redd Barnas undervisningsmateriell og ressurser for å skape å skape vennskap, trivsel, inkludering og forebygge mobbing i skolen.  Web: www.reddbarna.no I dette arbeidet står pilarene elevmedvirkning, vennskap, digital dømmekraft og et styrket hjem-skole-samarbeid sterkt. Undervisningsmateriellet er gratis. Alle elever har rett til et trygt og godt…

Les mer
nettvett.no

Nettvett.no om nettbruk og trygghet Internett og teknologien rundt dette utvikler seg hele tiden. Det kommer stadig nye og spennende løsninger, men på lasset følger det også mange sikkerhetstrusler. Web: www.nettvett.no Heldigvis finnes det nettsteder der du finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av Internett. Nettvett.no dekker et bredt spekter av tema knyttet…

Les mer
Slettmeg.no

Slettmeg.no Er private bilder på avveie, er du blitt utsatt identitetstyveri eller trakassering i nettfora kan Slettmeg.no hjelpe deg med gratis veiledning. Web: www.slettmeg.no På mange nettsider er det nokså komplisert å slette profiler. Å få fjerne for eksempel falske annonser på dating-apper eller innlegg i nettforum kan være en tidkrevende og innviklet oppgave. Slike…

Les mer
Fri Trøndelag

Fri Trøndelag – kjønns- og seksualitetsmangfold FRI Trøndelag er et av fylkeslagene til FRI– Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden. Web: foreningenfri.no/fri-trondelag FRI Trøndelag er særlig opptatt av å skape trygge møteplasser…

Les mer