Skateparken i Klæbu

Ute for ungdom Det er en trend at flere mindreårige og unge ferdes ute på kveldstid, med de utfordringene det kan føre med seg. Trygge voksne kan gjøre enn stor forskjell, og «Team som tåler» er opprettet for å være tilstede for de unge. Kulturenheten: trondheim.kommune.no/kulturenheten Gjennom arbeidet på fritidsklubbene på Heimdal har Kulturenheten erfart…

Les mer
Rapporten Sex som funker

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne Rapporten Sex som funker handler om seksuell helse til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Hvilke utfordringer står de ovenfor og får de god nok hjelp? Last ned rapporten: ungefunksjonshemmede.no Ungdom som har et positivt forhold til sin egen kropp og seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.…

Les mer
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…? Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en nettside som avklarer begrepene og har mye informasjon om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Her er det en egen seksjon som handler om inkludering, for eksempel i forhold til skole, jobb og idrett. Språkbruk og det å benytte passende ord og begreper er en…

Les mer
Sosiale media

Fakta om barn og unges mediebruk fra Medietilsynet Medietilsynet har siden 2003 kartlagt barn og unges mediebruk og interesser. Resultatene fra disse undersøkelsene brukes i arbeidet med å gjøre mediehverdagen tryggere. Web: Les mer på medietilsynet.no Nærmere 5000 barn mellom 9 – 18 år og 2200 foreldre har svart på spørsmål om barn og unges…

Les mer
SAMSVAR-seminaret

Normalitet og avvik – Kan vi godta sånne som deg? Lars Grue og Finn Skårderud snakker om hvordan gjeldende oppfatninger om normalitet kan bidra til å skyve folk ut av fellesskapet. Se video her: film.oslomet.no En uvanlig tannstilling; det må du da få ordnet opp i? Kan du ikke bare skjerpe deg? I dag opplever…

Les mer

Hva kan vi lære av bydelen Havstein? Hvordan kan samlokaliseringen av ulike bo- og omsorgstilbud i en bydel i Trondheim bli en ressurs? Last ned rapporten: sintefbok.no Forskere fra SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Trondheim kommune laget rapporten «Inkluderende nabolag?». Samlokalisering av ulike botilbud oppfattes ofte som noe negativt, men ulike tilbud i nærheten…

Les mer

Podcast om «barnevandrerne». Hvem er de? Forsker Elise Øksendal oppfordrer alle til å være oppmerksomme på «barnevandrerne», de barna som går fra gruppe til gruppe, men aldri kommer inn i leken. Hør podcast: podcasts.apple.com «Når jeg spør om å få være med i leken er det ingen som svarer». Slik setter et barn selv ord…

Les mer
Foto: Eddie Kopp for Unsplash

Ulike perspektiver på normalitet Her er vi samlet noen artikler som tar for seg normalitet og beslektede emner. Hvor normalt er det å være normal? 09.12.2011 / oppdatert 16.11.2016 7 Per Koren Solvang professor på Høgskolen i Oslo, avdeling helsefag Det normale er ikke noe naturgitt vi bare må forholde oss til, det er sosialt…

Les mer
Lars Petter Grue

Podcast om normalitet Hva betyr det at noe er normalt? Er det normale gjennomsnittet? Eller er det normale noe vi kun strekker oss etter? Forsker Lars Petter Grue setter spørsmålstegn ved spørsmålene.   Vi anbefaler å lese videre om Lars Grue og normalitet her: vitenogsnakkis.oslomet.no Vi er raske til å definere hva som henger innenfor og…

Les mer
Utenforregnskapet

Beregninger mot utenforskap Nå er det utviklet et verktøy som viser at det lønner seg å investere i mennesker. Web: Les mer på ks.no For den enkelte kan ikke livskvalitet måles i penger alene, men tallene sier noe om det større bildet. Og det sier noe om hvor politikere og samfunn bør rette oppmerksomheten for…

Les mer