ssp_logo_web

Til lærere i Trondheim!

Innovasjonscamp 2021

Fokus i år er sosialt entreprenørskap. Elevene utfordres til komme med gode løsninger for nærmiljøet, i tråd med SteinSaksPapir og FNs bærekraftsmål. 

Trondheim skal lage en ny plan for Trondheim for årene som kommer. Innen 2030 skal verden innfri FNs Bærekraftsmål. Hva er en god by å bo i? Hvordan kan vi bidra til en mer bærekraftig by?

Innovasjonscamp 2021 er et samarbeid mellom Trondheimsskolene og Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

ungtentreprenørskap
ssp_logo_web
ungtentreprenørskap

Til lærere i Trondheim!

Innovasjonscamp 2021

Fokus i år er sosialt entreprenørskap. Elevene utfordres til komme med gode løsninger for nærmiljøet, i tråd med SteinSaksPapir og FNs bærekraftsmål. 

Dette er et samarbeid mellom Trondheimsskolene og Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

Hvordan skal vi skape gode fellesskap der vi bor?

Elevene får trening i å jobbe med åpne problemstillinger, samarbeid, kreativt på en engasjerende måte. Samtidig ønsker vi at elevene får en større kjennskap til sitt lokalsamfunn og hva de selv kan gjøre for å skape trygge barnefelleskap.

SteinSaksPapir moped
SteinSaksPapir moped

Hvordan skal vi skape gode fellesskap der vi bor?

Elevene får trening i å jobbe med åpne problemstillinger, samarbeid, kreativt på en engasjerende måte. Samtidig ønsker vi at elevene får en større kjennskap til sitt lokalsamfunn og hva de selv kan gjøre for å skape trygge barnefelleskap.

Barnestyrt TV-kanal på SFO

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping

Alle skolene vil jobbe med en felles problemstilling, men det er tilrettelagt for lokale tilpasninger.

 • En øvelse i å se muligheter
 • Kritisk tenkning og å se seg selv i en sammenheng - du kan lage noe som er nyttig for andre
 • Lære seg å ta valg i en gruppe og å tåle uenighet.

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping

Barnestyrt TV-kanal på SFO

Alle skolene vil jobbe med en felles problemstilling, men det er tilrettelagt for lokale tilpasninger.

 • En øvelse i å se muligheter
 • Kritisk tenkning og å se seg selv i en sammenheng - du kan lage noe som er nyttig for andre
 • Lære seg å ta valg i en gruppe og å tåle uenighet.

Oppfinnelser er ikke bare ting, men også nye måter å gjøre ting på

Intervju på Huseby barneskole

Oppfinnelser er ikke bare ting, men også nye måter å gjøre ting på

Huseby_v3

Eksempler på gode ideer

Oppdraget var å gjøre bydelen til et enda bedre sted å bo. Her er noen av prosjektene fra en Innovasjonscamp på Huseby.

 • “Fellesdag” er en aktivitetsdag for bydelen. Det viktigste trekkplasteret er egen matfestival der elever lager og selger internasjonal mat. Slik kan vi få grupper som vanligvis ikke møtes til å bli kjent. 
 • Kommunisering mellom barn kan bli et nytt valgfag i skolen. Her gjennomfører niendeklassinger aktiviteter og språktrening i barnehagen. 
 • “Få Saupstadsenteret trygt for alle” foreslår mer belysning, gatekunst på vegger og utsmykking, i tillegg til en drive-in kino på parkeringsplassen.
Logo Trondheim Kommune

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap i Trondheim kommune

Derfor ønsker Trondheim kommune med SteinSaksPapir å involvere og engasjere oss innbyggere. Trenere, foreldre, naboer, lærere, alle kan dra sammen. Her legges det til rette for at alle kan komme i gang med tiltak som kan gi en god hverdag til alle barn.

Les mer om SteinSaksPapir

Plan for gjennomføring

Vi gleder oss til å se hva som kommer ut av dette! For at gjennomføringen skal bli bra, er det viktig at lære forbereder seg og setter seg godt inn i oppgavene.

Planlegging

 • Gjennomføres vinteren og våren 2021 av 8.trinns elever i Trondheimsskolen.
 • Koordinering og organisering gjennom Ungt Entreprenørskap Trøndelag.
 • Det gjennomføres planleggingsmøte med alle lærere for 8. trinn i forkant.

Lokale tilpasninger

 • Det bør settes av 3 dager, men gjerne mer for å arbeide mer med forankring.
 • Skal det gjennomføres som en Elevbedriftsuke?
 • Involvering av FAU og nøkkelpersoner i lokalsamfunnet.
 • Fagfornyelsen, kan endringsagentene bistå?

Plan for gjennomføring

Vi gleder oss til å se hva som kommer ut av dette! For at gjennomføringen skal bli bra, er det viktig at lære forbereder seg og setter seg godt inn i oppgavene.

Planlegging

 • Gjennomføres vinteren og våren 2021 av 8.trinns elever i Trondheimsskolen.
 • Koordinering og organisering gjennom Ungt Entreprenørskap Trøndelag.
 • Det gjennomføres planleggingsmøte med alle lærere for 8. trinn i forkant.

Lokale tilpasninger

 • Det bør settes av 3 dager, men gjerne mer for å arbeide mer med forankring.
 • Skal det gjennomføres som en Elevbedriftsuke?
 • Involvering av FAU og nøkkelpersoner i lokalsamfunnet.
 • Fagfornyelsen, kan endringsagentene bistå?

Steinsakspapir handler om å involvere innbyggere på tvers av bakgrunn for å finne løsninger på lokale utfordringer.

Innbyggerne er eksperter på egne liv

Vi skal jobbe for å forhindre utenforskap, mobbing og seksuell trakassering

Vi skal bygge sterke barnefellesskap

Oppvekst er et felles ansvar.

Black Hogs

Steinsakspapir handler om å involvere innbyggere på tvers av bakgrunn for å finne løsninger på lokale utfordringer.

Black Hogs

Innbyggerne er eksperter på egne liv

Vi skal jobbe for å forhindre utenforskap, mobbing og seksuell trakassering

Vi skal bygge sterke barnefellesskap

Oppvekst er et felles ansvar.

Hva håper vi skjer i etterkant?

Vi ønsker at dette ikke bare skal være ideer på blokka, men at foreldre lærere og miljøet rundt åttendeklassingene kan slå hodene sammen og tenke: hva skal til for å realisere dette?

 • Niene klasse valgfag eller klassen jobbe videre med dette?
 • Elevbedrift
 • Involvere frivilligheten
 • Dele resultatene med resten av kommunen. De unges innspill og ideer blir en viktig stemme inn i Kommuneplanens samfunnsdel og en driver i lokalsamfunnet.
Jente på huske. SteinSaksPapir

Vi må jobbe på tvers

Derfor ønsker Trondheim kommune med SteinSaksPapir å involvere vi alle innbyggere. Trenere, foreldre, naboer, lærere, alle kan dra sammen. Vi vil legge til rette for at alle kan komme i gang med tiltak som kan gi en god hverdag til alle barn.

Les mer om vår filosofi

Hva gjør kommunen?

Trondheim kommune jobber ut ifra 21 politisk vedtatte handlingspunkter.

Se handlingsplanen