ssp_logo_web

Vil du ha et eget lokalt ekspertutvalg?

Her møtes engasjerte innbyggerne som vil være med på å forme lokalmiljøet. Her får deltagerne oppdatert hverandre på om hva som rører seg, som for eksempel utfordringer som ekspertutvalget skal jobbe med selv eller bringe videre til andre instanser.

Ekspertutvalget

Det er du som er eksperten på ditt eget liv.

For å få bedre innsikt i hva folk flest er opptatt av, inviterte kommunen engasjerte innbyggere til å komme sammen, dele erfaringer og tenke løsninger. Dette ekspertutvalget er en viktig del av SteinSaksPapir og med egne, lokale ekspertutvalg kommer vi enda tettere på utfordringer og løsninger. Vil du bli med og lage et eget ekspertutvalg i din bydel?

Nysgjerrig? Kom på bydelsmøtet!

Kommunen inviterer alle som vil bidra til å skape gode barne- og ungdomsfelleskap til et bydelsmøte.

Vi må bli bedre kjent! Her kan du møte andre som også bryr seg, og som har lyst til å bidra på en eller annen måte. Det blir også en orientering om kommunens satsing SteinSaksPapir og hva kommunen kan bidra med i ditt arbeid. Alle kan bidra på forskjellige måter. Fortell om dere selv og motivasjon. Hva ønsker du å få til? Hva er jeg god på? Hva tror jeg at jeg kan bidra med inn i en slik gruppe?

Selv om du ikke har tenkt å bli med i ekspertutvalget er du hjertelig velkommen for å høre mer om dette.

Ekspertutvalget - vanlige folk som bryr seg

At innbyggerne blir involvert er en av de viktigste bærebjelkene i SteinSaksPapir-tenkninga.

Les mer om ekspertutvalget